મારી ગર્લફ્રેન્ડને મેં ફાર્મ હાઉસમાં બોલાવી અને તેની સાથે તેનો પ્રોટેક્શન લઈને આવી અને પછી મને કહ્યું કે હવે તું મારી અંદર નાખ અને મને મજા કરાવો

about

મારું નામ વિકાસ છે મારી ઉંમર 28 વર્ષની છે અને હું એક ઓફિસમાં કામ કરું છું અને તે જ ઓફિસમાં એક છોકરી પણ કામ કરવા માટે આવે છે અને અમે ઘણા સમયથી એકબીજાને ઓળખતા હતા

તેથી તે મારી ગર્લફ્રેન્ડ બને ચૂકી છે અને પછી અમે બંને ઘણી વખત ઓફિસમાંથી રજા લઈને બહાર ફરવા માટે જતા હોઈએ છીએ અને પછી મેં તેને એક દિવસ કહ્યું કે આપણે આવી રીતે બહાર તો બંને ફરવા જઈએ છીએ

પરંતુ તમારે એકલામાં એવી જગ્યાએ લઈ જવું છે કે જ્યાં બીજું કોઈ ન હોય અને મારે તારી સાથે મજા કરવી છે જો તારી હા હોય તો આપણે ફરીથી એક દિવસ આપણે બંને રજા લઈને ફરવા જવું જોઈએ

અને પછી મને મારી ગર્લફ્રેન્ડ હા કહી દીધું કે હા મારી પણ હા છે કે આપણે એવી જગ્યાએ જ્યાં બીજું કોઈ ના હોય અને પછી જેવું મને મારી ગર્લફ્રેન્ડ હા કીધું એટલે મેં તેને અઠવાડિયા પછી રજા લેવા માટે જવાનું અને પછી અમે બંને મારી ઓફિસમાંથી અઠવાડિયા પછી રજા લઈ લીધી અને મેં તેને એક ફાર્મ હાઉસ નું એડ્રેસ આપ્યું હતું

અને તે ત્યાં ફાર્મ હાઉસમાં આવી અને પછી અમે ત્યાં ફાર્મ હાઉસ બેઠા હતા ત્યાં તો તેને તેનું પ્રોટેક્શન કાઢ્યું અને કહેવા લાગી તે મને ખબર હતી કે ફાર્મ હાઉસમાં આવું જ કરવાના છીએ

તેથી હું મારી સાથે મારો પ્રોટેક્શન લાવે છું કે બીજા કોઈને કંઈ ખબર ન પડે કે આપણે શું કર્યું છે અને મને કોઈ તકલીફ પણ ન પહોંચે અને આવું કર્યું એટલે મને તો ખૂબ જ મજા આવી ગઈ અને પછી મેં કહ્યું કે હા ચોક્કસથી આપણે ઉપર કરશું

પરંતુ પહેલા તો આપણે બીજું કંઈક કરવા નું છે જો તારી હાહુ તમને બધું ચાલુ કરીએ અને પછી મેં તેને કહ્યું કે ચાલ અહીંયા આખું ફાર્મ હાઉસ આજે આપણું જ છે તેથી આપણે જે ચાહે તે બધું કરી શકીએ તેથી મેં તેને ફાર્મ હાઉસ ના હોલમાં જ સોફા ઉપર સુવા માટે હું તેની ઉપર ચડી ગયો અને તેની ઉપર જોજો નકુટવા લાગ્યો અને તે કહેતી હતી જે કરે છે તે બધું સારું છે

પરંતુ મારે તો પેલું પ્રોપર નીકળવું છે તેથી આપણે બંને જો બે રૂમમાં જઈએ તો વધારે સારું રહેશે અને પછી મારી ગર્લફ્રેન્ડ મને ફાર્મ હાઉસના બે જ રૂમમાં લઈ જાય અને મારા કપડા કાઢીને મને પ્રોટેક્શન પહેરાવ્યો અને પછી તેને તેના કપડા કાઢ્યા

અને તેના બંને પગ પહોળા કરીને સુઈ ગઈ અને પછી મને કહ્યું હવે તું મારી અંદર નાખ અને પછી તેને આવું કહ્યું એટલે મેં મારું તેની અંદર નાખ્યું અને તેને ખૂબ જ મજા કરાવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *