મારી ગર્લફ્રેન્ડ ને મે અંધારાની અંદર બગીચામાં લઈ જઈને લબ લબાવી.

about

મારું નામ વિકાસ હું 25 વર્ષનો હાલ હું કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું સામાન્ય રીતે મારી એટીકેટી આવેલી હતી જેના કારણે આજે હું કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું એટલે હું ફેલ થયેલો હતો

પરંતુ મારી ગર્લફ્રેન્ડ બની ચૂકી છે અને જેની સાથે મને ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે સામગ્રી તરીકે મારી ગર્લફ્રેન્ડ છે બની ચૂકેલી છે તે ત્રણ વર્ષથી અમે રિલેશનશિપની અંદર જઈ અને બે વર્ષથી અમે એકબીજાને એમ કહી શકાય કે અમે રિલેશનશિપમાં ગાઢ રીતે સંકળાયેલા છે એ મને સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવે છે અને તે પણ મને ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે

સામાન્ય રીતે હું હવે તો હાલના સમયમાં કોલેજ પણ કરું છું અને સાથે જોબ પણ કરવું છે તેના કારણે ઘણી બધી વખત મને શ્રેયસ હોય છે અને સ્પેસ ઉતારવા હોય તો મારી ગર્લફ્રેન્ડ નો સહારો લેતો ઓછું અને તે પણ મારી સાથે આવતી હોય છે

અને ખૂબ જ સહારો આપતી હોય છે અને સામાન્ય રીતે મને ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે તમારી જે ગર્લફ્રેન્ડ સાથે ખુબ સરસ લાગે છે અને જેના કારણે અંધારા ની અંદર મને તેની સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે અત્યારે સામાન્ય રીતે મારી પાસે એટલે બધા રૂપિયા નથી કર્યું હું તને કોઈ હોટલ રૂમની અંદર લઇ જાવ અને મને ત્યાં લઈ જતા લાગે છે જેના કારણે એક વખત ની વાત છે

કે અમે એવું વિચાર્યું કે હવે અમારે જો બધું કરવું હશે તો તેની માટે હું મારી ગર્લફ્રેન્ડ નીકળે સારી એવી જગ્યા પર લઈ જશે અને એક વખત ની વાત છે કે જ્યારે સાંજે મળવાનું નક્કી કર્યું અને સાંજના 6:00 વાગેલા હતા જેવા સાંજના છ વાગે મળવાનું નક્કી કર્યું અને અમે બંને મળી પણ ગયા અને સાંજના 6:00 વાગે એટલે અમે બંને મળીને સાથે ખૂબ વાતચીત કરી અને તેમજ જો તમે આઠ વાગી ગયા છે

એટલે બગીચાનો જે ગેટ હતો તે બંધ થઈ ગયો હતો અને જેના કારણે બગીચાની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિ દેખાતો નહોતો અને જેના કારણે તેનો જ અમે લાભ લઈને ઘણી બધી વસ્તુઓ કરવાની ચાલુ કરી દીધી અને ત્યારબાદ કોઈપણ અમને દેખાતું નહોતું

અને અમે વિચાર્યું હતું કે પછી બગીચા નો જે પાછળનો રસ્તો હતો ત્યાંથી અમે બધા ઘરે નીકળી જઈશ અને પછી નવ થી 10:00 વાગ્યા સુધી મેં તેની સાથે બધું કર્યું અને ત્યારબાદ અમે બને ત્યાંથી નીકળી ગયા પરંતુ હકીકતમાં તેઓ મારો જે સામાન્ય રીતે ત્યાંનો અનુભવ હતો

તે ખુબ જ સરસ અનુભવ રહ્યો અને મને તો ત્યાં બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવી અને હકીકતમાં હું તો એમ કહું છું કે બધા લોકોએ કોઈ પણ એક વખત આવી રીતે અંધારાની અંદર બગીચામાં જ્યારે બધું ખુલ્લામાં કરે છે ત્યારે તેની અંદર ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે તેવું મને લાગે છે એટલે તેની મજા તો હંમેશા આપણે લેવી જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *