મારી ગર્લફ્રેન્ડ નિકિતાં ને બીજાં રાઉન્ડ માં પાછળની ભારે મોજ કરાવી.

about

મારું નામ હિતેન છે હું 22 વર્ષનો છું કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું સામાન્ય રીતે મને કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરવો એટલા માટે ગમે છે કારણ કે ત્યાં અમારી ગર્લફ્રેન્ડ બની ચૂકી છે અને ઘણી બધી મિત્ર પણ બની શકે છે

સામાન્ય રીતે હું વાત કરું તો સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે ઘણા બધા લોકોએ હોય છે કે જેઓને એક છોકરી મળી જાય છે એની સાથે વળગી રહેતા હોય છે અને તેની સાથે ઘણી બધી મજા લેતા આવજો પરંતુ મારી વસ્તુ બધી એવી રીતે કરતો નથી હું સામાન્ય રીતે બધી છોકરીઓ સાથે કરવા માગું છું અને જેના કારણે મને ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે

પહેલી વસ્તુ એવી છે મારી ગર્લફ્રેન્ડ જે હતી તેનું નામ નિકિતા છે અને નિકિતા ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને જેના કારણે નિકિતાની સાથે મને ખૂબ જ મજા આવે છે નિકિતા મને જ્યારે મજા કરાવે છે ત્યારે મને તેવી મજા મને બીજું કોઈ પણ કરાવતું નથી અને ઘણી બધી વખત તો અમે ત્રણ ત્રણ રાઉન્ડ સુધી પણ પહોંચી જતા હોઈએ છીએ અને તે રાઉન્ડ લેવાની જે મજા આવે છે

જેના કારણે મને તેની સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે તે ખૂબ નાની છે મારી કરતા તે એક વર્ષ નાની છે જુનાગઢ કરવાની ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે તે ખાલી માત્ર ને માત્ર ઉંમરમાં નાની કરતાં પણ ઘણા મોટા ખૂબ જ પણ લાગે છે

અને તેની સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે એક વખત એવી વાત છે કે જ્યારે અમે બંને હોટલ રૂમ ની અંદર ગયા હતા ને ત્યારે અમે બંને વિચારેલું હતું કે અમે બધું કરવાના છે અને પછી તો પહેલો રાઉન્ડ જોયો તો ખૂબ જ સરસ રીતે ગુજરાતી લીધો અને બીજા રાઉન્ડ હતો તેમાંથી ઈચ્છા નથી પરંતુ મેં તેને સમજાવ્યું અને તેની અંદર પણ મેં તેને ભારે મજા આપવાની ચાલુ કરી

અને બીજા રાઉન્ડમાં તો મેં તને એટલી બધી પાછળથી મોજ કરાવી દીધી કે ત્યારબાદ તે મને માત્ર ને માત્ર એટલું જ કહેવા માગે છે હવે તો માત્ર ને માત્ર મારે જે કરવું છે તે તારી સાથે કરવું છે બીજા કોઈ સાથે હું નહીં કરું અને તેને મારી સાથે ખૂબ જ મજા માણી પરંતુ બીજા રાઉન્ડ બાદ તેને હાલત જે હતી તે ખૂબ જ ખરાબ થઈ ગયેલી હતી

કારણ કે બીજા રાઉન્ડમાં તેને મેં તેને પાછળથી લબ લબાવી નાખી હતી અને જેના કારણે તેને પણ ઘણી બધી મજા આવેલી હતી અને મેં પણ તેને ઘણી બધી મજા આપેલી હતી અને હકીકતમાં અત્યારે મારી ગર્લફ્રેન્ડ સાથે મને બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *