મારી ગર્લફ્રેન્ડ મને દરરોજ હવે શારીરિક સંબંધ બાંધવા માટે કહે છે હું શું કરું?

social

પ્રશ્ન. મને મારા ભાભી સંબંધ બાંધવા ફોર્સ કરે છે અને હું ના પાડું તો મને ધમકી આપે છે હું શું કરું?

હું તમને એક સરળ રસ્તો જણા માગું છું કે સૌપ્રથમ તો તમારે તમારા ભાભીને સમજાવવાની જરૂર છે અને તમે તમારા ભાભીને નથી સમજાવી શકતા તો તમારી એ સૌથી મોટી ભૂલ હશે

બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમારા ભાભી તમારી સાથે જ્યારે આવું કરે છે ત્યારે તમે તેમને કહી શકો છો કે તમારે હવે કોઈ કરવાની ઈચ્છા નથી અને તમારા હોવી જો તમે સાચો પ્રેમ કરતા હશે અને તેઓ દિલથી બધું કરતા હશે તો તમને તમારી વાત માની જશે પરંતુ જ્યારે તેઓ તમારી વાત નથી માટે ત્યારે અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓ તમને પેદા થઈ શકે છે

એટલે તમારે કોઈ રસ્તો નથી તમે તમારા ભાભી ને બનાવો અને જો તે માની જાય તો ઠીક છે અને નહીં માને તો પછી તમારી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. એ પણ જાણવું જરૂરી છે

કે તમારા ભાભી તમને ફોર શું કામ કરે છે તમે જો તેમની ભાવનાઓને માન આપતા હોય ને તમને લાગતું હોય કે તમારે તમારી સાથે બધું કરવું પડે તો તમે તેમની સાથે બધું કરી શકો છો તમે કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાઓ નથી.

પ્રશ્ન. મારી ગર્લફ્રેન્ડ મને દરરોજ હવે શારીરિક સંબંધ બાંધવા માટે કહે છે હું શું કરું?

હું તમને માત્ર ને માત્ર એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે તમે કહો છો કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમને દરરોજ હવે સારી સંબંધ બાંધવા માટે કહે છે કે તમે શું કરો તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે તમને થતું હશે કે અથવા તમને મજા નહીં આવતી હોય તેવું થતું હશે કારણ કે દરરોજ આવી વસ્તુ જ્યારે કરવાની હોય છે તેવા સમયની અંદર આપણે એનર્જી ખૂબ જ હોય છે

અને જ્યારે આપણે એને બગડતી હોય છે તેવા સમયની અંદર અનેક બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમામ પ્રકારની સમસ્યાઓ આપણને થઈ જતી હોય છે તો હું તમને માત્ર ને માત્ર એટલું જ કહેવા માગું છું કે જો તમને આવું થતું હોય તો તમે એ વસ્તુ મૂકી શકો છો તમે તમારી ગર્લફ્રેન્ડને સમજાવી શકો છો કે તમારે આવું કરવાની ઈચ્છા નથી અને જો તે માની જશે

તો તમને અને પ્રકારે ફાયદો થશે પરંતુ માનતી નથી તો તેવા સમયની અંદર તમે તેની સાથે બ્રેક અપ કરી શકો છો કારણ કે તમારું જે કામ છે અને તમારું જે ગોલ છે તે માત્ર ને માત્ર આ બધું કરવાનું નથી

પરંતુ તેની સાથે તમારે કંઈક બીજું પણ કરવું પડશે એટલે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ જો આવું કરતી હોય તો શારીરિક સંબંધ વધુ માટે કહેતી હોય તો તમે તેને સમજાવી શકો છો અને સમજાવીને કોઈ પણ વસ્તુનું સોલ્યુશન લાવી શકે છે તેવું મારું માનવું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *