મારી ગર્લફ્રેન્ડ અને મે કોલેજની પાછળ ની તરફ રાત્રીના સમયે સંબંધ બાંધ્યો અને તેને ઉછાળી ઉછાળી ને મજા આપી.

nation

મારું નામ જતીન છે મારી ઉંમર 22 વર્ષની છે હું કોલેજમાં અભ્યાસ કરું છું અને મારા ગામ થી આ કોલેજ ખૂબ જ દૂર હોવાથી હું હોસ્ટેલમાં રહું છું અને મારા ગામમાં રહેતી કોમલ પણ મારી સાથે જ અભ્યાસ કરે છે અને તે પણ હોસ્ટેલમાં જ રહે છે

અમે બંને નાનપણથી સાથે અભ્યાસ કરતા હતા અને એકબીજાને ઓળખતા પણ છીએ કોમલ મને નાનપણથી જ ગમે છે પરંતુ આજ સુધી એવું કંઈ કરવાનો મોકો જ ન મળ્યો અને જ્યારે હવે અમે બંને કોલેજમાં અભ્યાસ કરીએ છીએ અને હોસ્ટેલમાં રહીએ છીએ ત્યારે મેં તેને મારી ગર્લફ્રેન્ડ બનાવી છે અને તે પણ મારી ગર્લફ્રેન્ડ બનવા માટે તૈયાર થઈ ગઈ હતી

એક દિવસ મેં તેને પૂછ્યું કે શું તું મારી સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધશે તો તેને મને હા કીધું પછી તે કહેવા લાગી કે આપણે બંને તો હોસ્ટેલમાં રહીએ છીએ તું તારા હોસ્ટેલમાં રહે છે અને હું મારા હોસ્ટેલમાં તો પછી આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ નથી

આપણી પાસે કોઈ વાહન કે આપણે હોટલમાં જઈ શકીએ અહીંયા થી તો હોટલ પણ કેટલી દૂર છે તો આપણે જવું શક્ય નથી તો શું કરીએ હવે.

આવો વિચાર કરતા કરતા ત્રણ દિવસ વીતી ગયા અને પછી વિચાર આવ્યો કે આપણે બીજે કશું નથી જવું અને તે મને કહ્યું હતું ને કે તું જ્યારે કહેશે ત્યારે આપણે કરશું તેથી હું કહું છું કે આજે રાત્રે 9 વાગ્યે તું મને અહીં મળજે કોલેજમાં અને મેં તો રાત્રે 9 વાગ્યે કોમલને મળ્યો

અને કોમલ કહેવા લાગી ત્યારે અહીં મળીને શું કરવું છે અને આટલી મોડી રાત્રે અહીં બોલાવવાનો અર્થ જ શું છે અને મેં કહ્યું કે જો કોમલ તારે મારી સાથે શારીરિક સંબંધ જ બાંધવો છે ને તો તેના માટે એવું જરૂરી નથી કે આપણી પાસે હોટેલ રૂમ હો જરૂરી છે અને પછી

મેં તેને તેનો હાથ પકડીને કોલેજની પાછળ લઈ ગયો ત્યાં ખૂબ જ અંધારું હતું અને પછી મેં તેને કહ્યું કોમલ તું તારા બધા કપડા કાઢ અહીં અત્યારે કોઈ નથી આવવાનું અને મેં મારા કપડાં બધા કાઢ્યા અને કોમલ પણ તેના કપડા કાઢ્યા અને પછી કોમલ મારા ઉપર ચઢી ગઈ અને મને ખૂબ જ મજા કરાવી અને પછી મેં કોમલ સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધ્યો

અને પછી કોમલ ને ઉછારી ઉછારીને ખૂબ જ મજા કરાવી અને કોમલ પર કહેવા લાગી કે ખૂબ જ મજા આવે છે પછી મેં કોમલ ઉપર ચઢી ગયો અને પછી જે અંદર બહાર કર્યું છે અને તે જે મજા આવી છે એકદમ ઉત્તમ અને કોમલ સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધવાથી મને પણ ખૂબ જ મજા આવી અને કોમલ ને પણ મજા આવી અને અમે બંને હવે અઠવાડિયામાં એક વખત કોલેજની પાસે શારીરિક સંબંધ બાંધતા હતા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *