મારી ગર્લફ્રેન્ડ આજે સ્કર્ટ પહેરીને આવી હતી કોલેજની છૂટયા બાદ ઓયોમાં જઈને તેની સાથે અંગત પળો માણી.

GUJARAT

મારું નામ વિકાસ છે હું 24 વર્ષનો સવાલ કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું મારી એક ગર્લફ્રેન્ડ છે જેનું નામ સુરભી છે સુરભી ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને તેની સાથે મને બધું કરવું ખૂબ જ ગમે છે

પરંતુ તેને મારી સાથે બધું માત્ર ઓનલાઇન કરેલું છે મેસેજમાં કરેલું છે ને માત્ર વિડીયો કોલ માં કરેલું છે પરંતુ જ્યારે તેને હકીકતમાં બધું કરવાનું કહું છું ત્યારે તે માનતી નથી અને મને પણ ખૂબ જ દુઃખ થાય છે

પરંતુ આ સમય આવી ગયો હતો કે જ્યારે તમે મારે તેને કહેવાનું હતું કે હવે મારી તારી સાથે બધું કરવું છે માનતી નથી તેથી હું તેની સગાઈ કહેતો નથી અને હું મારી રિલેશન બગાડવા માંગતો નહોતો

પરંતુ એક વખત થયું કે જ્યારે સાંજનો સમય હતો ત્યારે અમે બંને મળ્યા હતા. અમે બંને મળીને રોડ ઉપર બેઠા હતા અને એકબીજા સાથે વાતચીત કરી રહ્યા તને વાત નથી વાત નીકળી અને મેં બંને બીજી વાતોમાં ગોઠવાઈ ગયા અને અમે ભવિષ્યનું પ્લાનિંગ કરવા લાગ્યા અને ત્યારબાદ વાતમાંથી વાત નથી કરતા ખબર પડે કે મારો એક મિત્ર પણ રિલેશનમાં છે

અને તે તેની બહેનપણી જે છે તેની સાથે તો દરરોજ બધું કરે છે અને ત્યારે મેં આને પણ કહ્યું કે મારું જે મિત્ર છે તે તો તારી બહેનપણી સાથે દરરોજ કરે છે તો તું મને કેમ નથી કરવા દે ત્યાર પછી એને મને એટલું જ કહ્યું કે હું નથી કરવા દેવાની ત્યારે થાય એ કરી લે ત્યાર બાદ મેં તને એટલું જ કહ્યું કે તને જે વાંધો હોય તે સોલ્વ કરો

ત્યારબાદ તેને મને કહ્યું કે મને વાંધો કંઈ નથી પરંતુ વાંધો મને માત્ર ને માત્ર એટલો જ છે કે મને બીક લાગે છે કે થયું એટલે મેં તમને કહ્યું કે કંઈ થવાનું નથી તું ચિંતા ના કર હું તો તારી સાથે છું ને હું તને સપોર્ટ કરીશ કંઈ નથી થવાનું અને તને કંઈ થાય તો તેની જવાબદારી હું લઉં છું તેની જવાબદારી જેવી મેં લીધી તે માની ગઈ

અને તેને મને કચરો કઈ વાંધો નહીં ત્યારે બધાને સ્કર્ટની અંદર ખૂબ સરસ લાગી રહી હતી અને તેવા સમયની અંદર મેં તરત જ તેને માત્ર ને માત્ર એટલું કહ્યું કે ચલ હું તને આજે ઓયોમાં લઈ જાઉં અને તે મારી સાથે હોય આમાં આવા તૈયાર થઈ ગયો અને અમે બંનેઓમાં ગયા હોય એમાં જઈને અમે બંને અમારું પ્રુફ આપ્યું અને ત્યારબાદ અમે રૂમની અંદર ગોઠવાઈ ગયા અને ત્યારબાદ તે મારી પાસે આવીને તેણે બધા કપડા કાઢી નાખ્યા અને મારા કપડાં પણ તેને કઢાવી નાખ્યા અને ત્યારબાદ અમે બંને ખૂબ જ મજા માણી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *