મારી ગર્લફ્રેન્ડ મને મુ-ખ મૈ-થુ-ન માટે હંમેશા ના પાડી દે છે મારે શું કરવું?

about

પ્રશ્ન. મારો દેવર અને તેનો મિત્ર બંને મને ભેગા મુખ મૈથુન કરાવે છે તેને હજુ ઇઝી કરવા મારે શું કરવું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારો દેવર અને તેનો મિત્ર બંને ભેગા થાય છે અને ત્યારે તેઓ તમને મુખ મૈથુન કરાવે છે તો તેને ઇઝી કરવા માટે એટલે કે તમે તેને સરળ કરવા માટે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને માત્ર માગું છું કે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે શું કરવા માંગો છો ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે

કે સામાન્ય રીતે તમે આ બધી વસ્તુઓ જે કરો છો તે ઘણી બધી ખોટી પણ હોઈ શકે છે કે તમે કહી રહ્યા છો કે તમારા દેવર અને બંને ભેગા થઈને તમને આવું બધું કરે છે તો શું ના થવી જોઈએ પરંતુ તમે કરી રહ્યા છો કે તમને પણ ઘણી બધી મજા આવી રહી છે તો તમને મજા આવી રહી હોય તો તમે આ વસ્તુ કરી શકો છો તમે કોઈપણ વાંધો નથી

પરંતુ હકીકત એવી છે કે તમને જો ઇઝી કરવું હોય તો તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પરંતુ તેઓ ઝડપથી કરતા હોય તો તેની અંદર પણ તમને ઘણી બધી સમસ્યા થઈ શકે છે એટલે તમારે તેમ નથી બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમારા મોઢામાં જ્યારે તે વસ્તુ જાય છે ત્યારે સામાન્ય રીતે તમારે થોડા ધીમે ધીમે બધું કરવું જોઈએ જેના કારણે તમારાથી સ્વાસ્થ્ય હોય ને તમે સરળતાથી બધું કરી શકો.

પ્રશ્ન. મારી ગર્લફ્રેન્ડ મને મુખ મૈથુન માટે હંમેશા ના પાડી દે છે મારે શું કરવું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમને મુખમૈથુન માટે હંમેશા ના પાડી દે છે તો તેની માટે તમારે શું કરવું જોઈએ તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે સામાન્ય રીતે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ જો તમને આવું બધું કરવા ના પાડતી હોય તો તે શું કામ ના કરી રહી છે

તે વસ્તુ તમારે જોઈ જોઈને ત્યાર બાદ તેની ઉપર તમારે કામ કરવું જોઈએ હકીકત તો વસ્તુ એ છે કે સામાન્ય રીતે તમને જ્યારે આ ના પાડવામાં આવતી હોય ત્યારે તમને પણ ઘણું છે કે કેમ ના પાડે છે પરંતુ તમારી રીતે તેને પૂછવું જોઈએ અને ત્યારબાદ તેની ઉપર તમારે અમલ કરવો જોઈએ પહેલી વસ્તુ કહે છે કે તમે તેને પૂછો ત્યારબાદ તેને સમસ્યા જણાવવો

અને ત્યારે તેમને કહો કે તેને હું તો શું થઈ રહ્યું છે કે જેના કારણે તેના પાડે છે તેની પાસે જે કંઈ પણ હશે તે તમને કહી દેશે એ તેમના સમસ્યા આવી રહી છે તમારાથી પ્રોબ્લેમ છે એના કારણે આ બધી વસ્તુઓ થઈ રહી છે જેને તમે આ વસ્તુ કરશો ત્યારે તમને કોઈ પણ પ્રકાર વાંધો નહીં આવે અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકશો અને સામેવાળી વ્યક્તિ પણ તમારાથી માની જશે અને તમને કોઈ પણ પ્રકારે બાંધવામાં નથી એટલે તે વસ્તુ તમે કરો તો તમને વાંધો નહીં આવે ને તમે સરળતાથી બધું કરી શકશો અને ત્યારબાદ તમારી ગર્લફ્રેન્ડ પણ તમને બધું કરવા માટે ના નહિ પડે તેની મારી ગેરંટી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *