મારી ગર્લફ્રેન્ડ ને મે અલગ અલગ પોઝિશન માં ભારે મજા આપી.

about

મારું નામ મનીષ છે મારી ઉંમર 28 વર્ષની છે અને મારી એક ગર્લફ્રેન્ડ છે તેનું નામ પ્રિયંકા છે તે દેખ હવે ખૂબ જ સુંદર દેખાય છે તેથી મેં તેને કહ્યું હતું કે મારે તારી સાથે કરવાની ખૂબ જ છતાંય છે

જો તારી હા હોય તો તું મને સમય અને સ્થળ કહે છે તેથી હું તને ત્યાં મળવા માટે આવી શકું પરંતુ તેનો ઘણા દિવસ સુધી કંઈક જવાબ જ ન આવ્યો તેથી મને લાગ્યું કે હવે તેની ઈચ્છા જ ન હશે

તેથી તેને મને કહ્યું નથી પરંતુ એક દિવસ તેનો ફોન આવ્યો અને પછી તે કહેવા લાગી મારા ઘરે કોઈ રહેવાનું નથી અને હું એકલી જ છું તેથી તો મારા ઘરે આવી શકે અને પછી મેં તો તેના ઘરે સમયસર પહોંચી ગયો

અને ત્યાં જઈને જોયું તો કોઈ જ ન હતું તેથી મેં તેને પૂછ્યું કે કેમ તું એ તારું ઘર પસંદ કર્યું છે કે નહીં આપણે બધું કરીએ જો કોઈ હોટલમાં હતી તો કરવાની ખૂબ જ મજા આવી જશે અને મેં તેને કહ્યું એટલે તે તો કહેવા લાગી ત્યારે જો ઘર છે એટલે જ મને ગમે છે નહીં તો હું તારી સાથે નહીં કરું અને પછી મેં પણ તને હા કહી દીધું

એટલે તે તો મને મારો હાથ પકડીને તેના બેડરૂમની અંદર લઈ ગયા અને પછી તેને તેના બધા કપડા કાઢી નાખ્યા અને બેડ ઉપર સુઈ ગયા અને પછી તે મને કહ્યું કે તું પણ તારા બધા કપડા કાઢ અને પછી ખૂબ જ મજા આવી ગઈ તે તો તેને તો તેની સાથે પોતાનું રાખ્યું હતું ને પછી મને કહ્યું કે લેપટોપ એક્ઝામ પહેરી લે એટલે મેં તો મારું પ્રોટેક્શન પહેરી લીધું

અને પછી તેની સાથે મજા કરવાનો શરૂ કરી દીધો અને પછી મેં તો કહ્યું કે જો આ બધું તો ઠીક છે પણ મારે તારી સાથે અલગ અલગ પોઝિશનમાં કરવું છે તારી હા હોય તો મારે એ જ બધી અલગ અલગ પોઝીશન જ કરવું છે પણ જૂની પોઝિશન કરવી નથી.

પછી મેં તેને અલગ અલગ પોઝીશન કરવા માટે કહ્યું એટલે પહેલા મને મજા કરાવી પછી તેને એક પગ ઊંચો કરીને મજા કરાવી

પછી તેને બંને પગ ઊંચા કરીને મજા કરાવી દે અને પછી કરતા કરતા કેટલી પોઝિશન થઈ ગઈ તેની મને ખબર છે તેના પર અને પછી મેં તેને કહ્યું બસ હવે બસ મારે એક જ પોઝીશનમાં તારી સાથે કરવું છે અને તે છે કારણ કે તેમજ સૌથી વધુ મજા આવે છે અને પછી તેના પણ હા કહી દીધું અને પછી તેવા કે અને ડોગી સ્ટાઇલ કરવા લાગી અને પછી કરતા કરતા ક્યારેક ત્રણ કલાક થઈ ગયા મને ખબર પડી ને પછી નીકળી ગયો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *