મારી ગર્લફ્રેન્ડને એકલામાં ફરવા માટે લઈ ગયો અને પછી તેને ત્યાં જઈને વૃક્ષ ની પાછળ લઈ જઈને ઠોકી નાખી.

about

મારુ નામ મનીષ છે મારી ઉંમર 30 વર્ષ ની છે અને હું એક પ્રાઇવેટ કંપનીમાં જોબ કરું છું અને મને બધું કરવાની ખૂબ ઈચ્છા થાય છે અને હું ઘણા સમયથી એ ધ્યાન રાખું છું

કે જ્યારે પણ મને કોઈ મળશે ત્યારે હું ચોક્કસથી તેની સાથે બધું કરીશ પણ ત્યાં સુધી મને એવું કોઈ મળ્યું નથી અને પછી હું જે કંપનીમાં જબ કરું છું ત્યાં એક છોકરી જોબ કરવા માટે આવી છે

અને તે પણ સિંગલ છે તેથી મેં તેને મારી સાથે રિલેશનશિપમાં આવવા માટે જણાવ્યું અને પછી તે મેસેજમાં આપી અને પછી મેં તેને એક દિવસ એકલામાં ફરવા માટે હું જ્યારે તને ફરવા માટે લઈ ગયો એટલે મેં તેને બેઠા બેઠા બધું કરવું છે અને તેને પણ મને બહુ કરવાની હા કહી દીધું એટલે મેં તને ત્યાં એક મોટું એવું ઝાડ હતું તેની પાછળ લઈ ગયો કે જો અત્યારે તમારી પાસે એવી કોઈ છે

કે આજે પણ તું મારી પાસે આ જગ્યા છે અને પછી તેને પણ મને હા કહી દીધું કે એટલે પછી મેં તને ત્યાં ઉભા ઉભા છે તેની સાથે બધું કરવા લાગ્યો પહેલા તો તેને તે વૃક્ષ પાસે એકદમ નજીક ઉભી રાખી અને તેને ત્યાં દબાવી દીધી અને પછી દબાવી રીતે મેં તને કિસ કરવા લાગ્યો પછી કિસ કરતા કરતા મેં મારા એક સાથે તેના બે બોલ દબાવતો હતો

અને એક હાથ તેના નીચેના ભાગમાં જવા દેતો હતો તેને પેન્ટ ની અંદર જવા દીધો હતો ખૂબ જ ચીકણું થઈ ચૂક્યું તને મને તે હાથ લગાડવાની હતો અને હાથ લગાડવાની સાથે વિચાર કર્યો મારી પાસે કોઈક સારી એવી જગ્યા હશે

ત્યારે હું તારી સાથે બધું કરવા ઈચ્છું છું અને તેના પણ મને હા કહી દીધું અને પછી મેં તેને ત્યાં ઉભા ઉભા જ તેની સાથે બધું કરવાની ઈચ્છા રાખી કારણ કે ત્યાં જ બધું કોઈ દેખાતું ન હતું તેથી તેને પણ મારી સાથે બધું કરવાની હા કહી દીધું પછી મેં તેની ટીશર્ટ થોડી એવી ઓછી કરે અને તેના જે ઉપરના બે બોલાવતા તેને ચૂસવા લાગ્યા પછી મેં મારો હાથ છે નીચે જવા દીધો હતો

ભાઈ થોડા સમય પછી મેં જ્યારે તેને થોડી મજા કરાવી એટલા તે પણ મને કહેવા લાગી કે મારે પણ તારી સાથે બધું કરવું છે અને પછી તે મને જ્યારે બાજુ પડીને તે નીચે વાકું વળી ગઈ અને તેને મારો પેન્ટ કાઢી અને પછી તે મને મુખમૈથુન કરવા લાગી

અને જ્યારે તે મને મુખ મીઠું કરતી હતી ત્યારે મને ખૂબ જ મજા આવતી હતી અને પછી મેં તે તો મુખમૈથુન કરતી જાતિ પરંતુ મેં એકકીને ઝાટકે મારુ તેના મૂળની અંદર નાખી દીધો અને તેને અંદર બહાર કરવા લાગ્યો અને પછી અમને એકબીજા સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવી ગઈ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *