મારી ગર્લફ્રેન્ડને કોલેજની પાછળ લઈ ગઈ ને તેને ઊભીને ઉભી લબ લબાવી નાખી.

about

મારું નામ હેતલ છે મારી ઉંમર 25 વર્ષની છે અને હું એક કોલેજમાં અભ્યાસ કરું છું હું કોલેજમાં અભ્યાસ કરું છું પરંતુ હું મારા પરિવાર સાથે રહેતી નથી હું બહાર રહીને અભ્યાસ કરું છું

કારણકે મારુ ઘર મારો કોલેજથી ઘણું દૂર છે તેથી હું ત્યાં રહી નથી શકતી તેથી હું અહીં થી ઘર રાખીને રહું છું અને અમારી બાજુમાં એક અંકલ રહે છે તેમની ઉંમર 50 વર્ષની છે અને તે હજુ પણ એકદમ યુવાન હોય તેવા જ દેખાય છે અને તેમની સાથે મારી ઘણી વખત વાતચીત થતી હોય છે અને એક દિવસ એવો આવ્યો કે હું મારા ઘરમાં મારા મોબાઈલ ફોન જોઈ રહ્યો

અને તેમાં ગંદા વિડીયો ચાલતા હતા અને તે જોઈને હું બધું કરતી હતી અને તે બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવશે હતી અને મને એ વાતની ખબર હશે કે તે બાજુવાળા અંકલ મને આવું બધું કરતા જોઈ ગયા છે અને પછી હું તો એકદમ માસુમ બનીને એક દિવસ તે અંકલ પાસે ગઈ અને બેઠી હતી અને બસ અંકલ ના બધા સાથે વાતો કરતી હતી અને તેવામાં વાત મને વાતમાં અંકલે મને બધું કહી દીધું

કે મેં તે દિવસે તને આવી રીતે જોઈ હતી અને તું તારી સાથે બધું કરતી હતી અને તે જોઈને મને પણ શરતો કરવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ જ્યારે એ 50 વર્ષના મને આવું કોઈ હોય તો વિચારમાં પડી ગઈ અને કહેવા લાગી અંકલ હવે તમે એકદમ થઈ ચૂક્યા છો તમારાથી આવું બધું નહીં થાય એટલે અંકલ તો કહેવા લાગ્યા ક્યારે હું 50 વર્ષ થયા કે સો વર્ષના થા હું રહીશ તો જીવુ છુ

તેવો જ તેથી મારી તારી સાથે બધું કરવું છે જો તને હા હોય તો આજે મારા ઘરે કોઈ નથી હું તારી સાથે બધું કરવા માંગો છો અને પછી મને એવું લાગ્યું કે અંકલ તો બસ બધું મજાકમાં કહેતા હશે તેથી મેં પણ અંકલ કરી દીધો

અને કહેવા લાગી તમે 50 વર્ષના છો તમે શું કરી શકો જો તમારામાં એવું હોય તો તમે બતાવો ચાલુ કર્યું એટલે મને તો એવું લાગ્યું કે આ 50 વર્ષના વૃદ્ધ નથી અમારી સામે કોઈ 20 વર્ષનું યુવાન ઊભો છે અને મારી સાથે બધું કરે છે

તેથી હું તો મોકલને કેવી લાગી તમે તો મને એકદમ સારી રીતે નાખ્યા આજ સુધી મેં આટલું મોટું કોઈનું જોયું જ નથી તમે પહેલી વખત તમારો જોઈએ છે અને મને તમારી સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવતી છે તમારી સાથે અલગ અલગ છે જ્યારે મેં અંકલ ને આવું કહ્યું એટલે સાથે બધું અલગ અલગ પોઝીશનમાં કરવાની ખૂબ જ મજા આવશે તેથી હવે તો બધી અલગ અલગ પોઝીશન અને પછી અંકલ સાથે કરવાનું મને ખૂબ જ મજા આવી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *