મારી છોકરી નશો કરીને કદાચ વિડિયો જોતી જોતી આંગળીઓથી મજા કરે છે હું તેને કેવી રીતે સમજાવી શકું?

nation

પ્રશ્ન. મારી છોકરી નશો કરીને કદાચ વિડિયો જોતી જોતી આંગળીઓથી મજા કરે છે હું તેને કેવી રીતે સમજાવી શકું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારે એવી છોકરીના છોકરીને કદાચ વિડીયો જોતી જોતી મજા કરે છે તો મેં તમને કેવી રીતે સમજાવી શકો છો કે તેને સમજાવવા માટે તમે એને પ્રકારની વસ્તુઓ ઉપયોગ કરી શકો છો

તેને તમે શાંતિથી કહી શકો છો કે આ વસ્તુ કરવી તેની માટે યોગ્ય નથી અને તેની ઉંમર જો યુવાનીની હોય તો પછી તેને તમે શાંતિથી સમજાવી શકો છો અને કહી શકો છો કે બધું કરવું યોગ્ય છે અને તે કરી પણ શકે છે તેમાં કોઈ પ્રકારનો વાંધો નથી પરંતુ નશો કરવો જ ખરાબ બાબત છે તેને શુક્રવારથી તમે તેને રોકી શકો છો

અને આવું કરવાથી તમે તેને કહી શકશો બાકી જો એને કદાચ વિડીયો જોતી જોતી મજા કરતી હોય તો તેને તમે કહી શકો છો કે તમે મજા કરો તેમાં કોઈ પણ વાંધો નથી પરંતુ આ બધું માપમાં હોય તો સારું લાગે

તેઓ તમે તેને જણાવી શકો છો અને ત્યારબાદ તે પણ માની જશે તેવી આશા છે. બાકી તમે વધારે કન્સલ્ટન્ટ પાસે જઈને પણ સલાહ મેળવી શકો છો ત્યાંથી પણ તમને સલાહ મળી જશે કે તમારે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ.

પ્રશ્ન. મારા પડોસી મને કરતા કરતા ખૂબ જ જલ્દી થાકી જાય છે મારે શું કરવું જોઈએ?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા પડોશી તમને કરતા કરતા ખૂબ જ થાકી જતા હોય છે તો તમારે શું કરવું જોઈએ તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માગું છું કે પહેલાં તો તમે તમારા પડોશી સાથે જે બધું કરો છો તે ઘણી ખરાબ બાબત છે પરંતુ માનુ છું કે તે પદો થી તમારા પ્રેમીઓ છે અને તેની સાથે તમે વધુ કરતા હશો

પરંતુ જો તે થાકી જતા હશે તો તમે તેની માટે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો તમારો સીધો થાકી જતા હોય તો તેને તમે કેપ્સ આપી શકો છો ગોળી આપી શકો છો તે પીવાથી તેમનામાં શક્તિ આવી જશે અને ત્યાર બાદ તે થાકશે નહીં અને તેઓ ઘણા સમય સુધી તમને બધું કરી શકશે નહીં તમને પણ ઘણી બધી મજા આવવાની છે

થાકી જતા હોય તો તમે તેને જણાવી શકો છો અને તમારા પડોશી તમને આવું કરતા થાકતા હોય તો તમે આવું કરશો તો તમને પ્રકારની સમસ્યા આવવાની હતી બાકી તમે તમારા પડોશીને કહી શકો છો કે તેઓ મેડીટેશન કરે અને સાથે યોગાસન પણ કરે જેના કારણે તેમની ચરબી ઓછી થશે અને તેઓનું જે મગજ છે તે પણ સાંતળે છે તેના કારણે તેઓ વધુ લાંબા સમય સુધી તમે બધું કરી શકશે અને તમને પણ ખૂબ જ મજા આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *