મારો કેબ ડ્રાઈવર ગાડી માં બેઠો અને મે તેને પાછળ આવવા કહ્યું તેને પૂરા જોશ સાથે મને શરીર સુખ આપ્યું..

Uncategorized

તારું નામ સુરભી છે મારા લગ્ન થયા તેને બે વર્ષ થયા છે અને વારાફરતી ખૂબ જ પૈસાવાળા છે છતાં મને તેનાથી સંતોષ મળતો નથી કારણ કે વ્યક્તિ માટે પૈસા બધું હોતું નથી

તેઓ પૈસાની પાછળ એટલા પાગલ થઈ ગયા છે કે તેઓ પૈસાની પાછળ રહેતા હોય છે અને જેના કારણે તેઓ મારું ધ્યાન રાખી શકતા નથી અને મને સંતોષ ન મળવાને કારણે હું ઘણી બધી વખત મારા હાથેથી કામ ચલાવી લેતી હો ચુ

પરંતુ હવે તેઓએ મારી માટે એક નવો ડ્રાઇવર રાખેલો છે જે ડ્રાઇવર મને બધા લઈ જાય છે પરંતુ આજે ડ્રાઇવર છે તે મને ખૂબ જ ગમે છે કારણ કે તે કે ડ્રાઇવર સભામાં ખૂબ જ સારો છે અને તે મારી સાથે વાત કરતો હોય છે

અને મને તે ફિઝિકલી રીતે પણ ખૂબ જ લાગ્યો છે કારણ કે તેનો સારી રીતે બાંધો પણ ખૂબ સારો છે મારા પતિનું શ્રીરામ તો થોડુક વધારે છે પરંતુ આનું શરીર ખૂબ સારું છે જેના કારણે હવે મને એવું લાગે છે કે મારે આની સાથે લગ્ન કરી લેવા જોઈએ અને કેમ ડ્રાઇવર સાથે મારે બધું કરવું પડશે એક વખતની વાત છે કે જ્યારે હું કેમ ડ્રાઇવર પાસે ગઈ એટલે કે ડ્રાઇવર એ મને કહ્યું કે મને પાણી જોઈએ છે

એટલે મેં કહ્યું કે ઉભા રહો થોડીક વારમાં પાણી લાવું છું એમ કરીને હું પાણીનો ગ્લાસ ભરવા ગઈ અને ત્યારબાદ પાસે મેં આવીને જોયું અને તેમને મેં પાણી આપ્યું અને તેમને પાણી પી પણ લીધું અને ત્યારબાદ તેમણે મને એટલું જ કહ્યું કે સાહેબ તમને કસાઈ લઈ નથી જતા ત્યારબાદ મેં એટલું જ કહ્યું કે ના મારા એવી ક્યાં કિસ્મત તમને રાખી દીધા છે

તમે મને બધા લઈ જાઓ તો થાય અને ત્યાર બાદ તેમણે મને કહ્યું કે હું તો તમને બધે લઈ જઈ શકું છું તમારે આવવાનું હોય તો ચાલો અને તેમણે મને ગાડીમાં બેસાડી દીધી અને કહ્યું કે આજે તમારે કંઈ બોલવાનું નથી હું તમને એક જગ્યાએ લઈ જઈશ એવું કહીને તેઓ મને કે ડ્રાઇવર જે હતો તે મને એક પહાડો ની વચ્ચે લઈ ગયો

અને ત્યાં મને ખૂબ જ મજા આવી તમને મારા ફોટા પણ પાડી દીધા અને મારી સાથે ખૂબ જ સારી રીતે પણ બોલ્યા અને પછી તો શું હતું મારો જે કેમ ડ્રાઇવર હતો તેને ગાડી ઉભી રાખી અને પાછળની સીટ ઉપર બેસી ગયો અને તેને માત્ર મને એટલું જ કહ્યું કે તમે પાછળની સાઈડ આવો કામ છે અને હું જેવો ત્યાં ગયો એટલે તેણે મને જબરજસ્ત રીતે કોઈપણ બોલ્યા વગર શરીર સુખ આપી દીધું અને મને ખૂબ જ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *