મારી નણંદ 22 વર્ષની છે તેના બોયફ્રેન્ડને સીલ તોડવા ઓફર કરી…પણ તેની સાથે આખીરાત શ-રીર સુખ માણ્યું પણ સીલ ના તૂટ્યું…

about

પ્રશ્ન. મને હવે મારી પત્ની ધીમે ધીમે ચ પા ચ પી નું કહે છે હું શું કરું?

તમે સામાન્ય રીતે પૂછી રહ્યા છો કે તમારી પત્ની જે છે તે તમને ધીમે ધીમે બધું કરવાનું કહે છે અને તેની માટે તમને ઘણી બધી સમસ્યા થાય છે તો તેની માટે હું તમને માગું છું કે સામાન્ય રીતે આ વસ્તુ જે છે તે પ્રશ્ન તમારે સામાન્ય રીતે મને પૂછવાનું નથી પરંતુ તમારી પત્નીને પૂછવાનું છે અને તે તમને સામાન્ય રીતે કોઈ પણ હલા આપી શકે છે

એટલે હું મારી રીતે તમને સોલ્યુશન કહું તો મારે તો તમને સોલ્યુશન આપવું પડશે તો હું તમને માત્ર એટલું માગું છું કે તમારી પત્ની કેમ એવું કહે છે તે તમારે તેને પૂછવું જોઈએ અને ત્યાર બાદ તેની ઉપર તમારે વિચારણા કરવી જોઈએ ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે જ્યારે તમે ખૂબ ઝડપથી કરતા ઓછો સમય ગમતું હોતું નથી અને ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે

કે જેની એનર્જી ઓછી હોય છે અને જેના સમયની અંદર ત્યારે બધું કરો છો ત્યારે તેવા સમયની અંદર તેઓ ધીમે ધીમે કરવાનું કહેતા હોય છે પરંતુ તમને બધી ઘણી બધી મજા ન આવતી હોય તો તમે તમારી પત્નીને વાત કરી શકો છો

કે તમને એટલી બધી મજા આવતી નથી અને ત્યારબાદ તમે સામે તેની સાથે બધું કરી શકો છો તેમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ પણ કોઈ કહેવાનું નથી એટલે તે વસ્તુ તમે કરી શકો છો જો તમે તો કરો છો તમે કોઈ પણ પ્રકારે સમસ્યા નહીં થાય.

પ્રશ્ન. અમે જ્યારે ચ પા ચ પી કરીએ છે ત્યારે એમને પૂરતું પ્રવાહી મળતું નથી અમે શું કરીએ?

તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે જ્યારે તમે બધું કરો છો ત્યારે તમને પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રવાહી મળતું નથી અને પૂરતા પ્રમાણમાં ચીકણો ના હોવાથી તમને ઘણી બધી સમસ્યા થતી હોય છે તેવું માનું છું તો સામાન્ય રીતે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો ઘણા બધા દંપતિ હોય છે કે જ્યારે બધું કરતા હોય છે ત્યારે તેના પાર્ટનર જોવે છે

એટલા બધા ચીકણું તો નથી અને જેના કારણે જ્યારે તે બધું કરવા માટે જતા હોય છે ત્યારે તે બધું થતું નથી અને તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય તો આની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરવા માટે તો તમે ફોર્મલ ની જરૂર પડે છે એટલે કે ફોર પ્લે તમે કરવાનું રાખો તમે જેટલા પણ ફોર પ્લે કરો છો

તેવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થવાની નથી અને તમે સામાન્ય રીતે બધી વસ્તુ કરી શકો પરંતુ તમે જ્યારે કોઈ વસ્તુ નથી કરતા અથવા તો તે કરી લીધી છે ત્યારબાદ પણ તમને કંઈ થતું નથી તો તેવા સમયની અંદર તમે બીજી વસ્તુઓ ઘણી બધી કરી શકો છો અને તે કરો છો ત્યારે તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો પડવાનો નથી અને પૂરતું પ્રવાહી તમને મળી શકશે

બીજી વસ્તુ કે તમે બજારની અંદરથી પણ આ બધી વસ્તુઓ છે જે તમને થોડાક ઓછા પૈસાની અંદર મળી જશે ઇન્ટરનેટ પર તમે સર્ચ કરશો તો ઘણી બધી રીતે તમને આ વસ્તુ મળશે અને તે જેલ તમે ઘરે મંગાવી શકો છો અને તે પાણી ઉપર જ આધારિત હોય છે તે લગાવીને તમે મજા કરી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *