મારી બ્લેક કલરની ટી શર્ટ જોઈને ફેનીલે મને ઊંચકી લીધી અને કહ્યું કે આજે તો તને આખી રાત તને ઉછાળતા ઉછાળતા મજા આપીશ.

GUJARAT

મારું નામ રુચિતા છે હું 24 વર્ષની છું અને હાલ કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરો છો હું શહેરની કોલેજમાં અભ્યાસ કરું છું એટલે મને અવારનવાર ઘણા બધા છોકરાઓ મળતા હોય છે અને છોકરાઓ સાથે વાત કરવી મને ખૂબ જ ગમે છે

મારી ઉંમર જ એવી છે કે છોકરાઓ સામે હું આકર્ષિત થઈ જતી હોઉં છું. મને લાંબા કદના છોકરાઓ ખૂબ જ ગમે છે કારણ કે તેઓની સાથે બધું કરવાની ખૂબ મજા આવતી હોય છે

એમ તો અત્યાર સુધી મેં ઘણી બધી કોશિશ કરી છે કે કોઈ છોકરા ને મારી જાણ માં ફસાવો અને ત્યારબાદ હું તેની પાસેથી મજા લવ પરંતુ હજુ સુધી મને કોઈ એવો મારા લાયક છોકરો મળ્યો નથી

જેની પાસેથી હું મજા લઈ શકું અથવા જેને મજા હું આપી શકું જેના કારણે હું ખૂબ જ ઉદાસ હતી પરંતુ ત્યારબાદ મારી કોલેજની અંદર એક છોકરો આવ્યો જેનું નામ ફેનિલ હતું અને ફેનીલ ખૂબ જ સરસ લાગતો હતો

ફેનીલ ની ઊંચાઈ પણ સારી હતી અને તેની બોડી પણ સારી હતી એટલે હું તેની સાથે બોલવા ગઈ તેની સાથે વાતચીતો કરી અને અમે લોકો છ સાત મહિનાથી એકબીજા સાથે ખૂબ જ સારી રીતે રહીએ છીએ

ફેનીલને હું ખૂબ જ ગમતી હોય તેવું મને લાગે છે એટલે એક વખત મેં ટ્રાય કરીલે મેં કહ્યું કે તું મારા ઘરે આવો અને તું મારા ઘરે આવો ત્યારે તને ખૂબ જ મજા આવશે આપણે બધા મજા કરીશું કે કેવી મજા કરીશું

એટલે મેં તને કહ્યું તું મારા ઘરે તો આવ અને જ્યારે તમારા ઘરે આવ્યો ત્યારે મેં તેને કહ્યું કે તું ઉભો રહે થોડીક વાર હું આવું છું અને ત્યારબાદ હું બ્લેક કલર નું ટીશર્ટ પહેરીને આવે એ મને ખ્યાલ હતો કે ફેનિલને બ્લેક કલર ખૂબ જ ગમે છે

એટલે બ્લેક કલર નું ટી-શર્ટ જેવી પહેરીને આવી એટલે ફેનીલ વધારે કંઈ ના બોલે પરંતુ તેને મને જોઈને તેની નજર ને થોડી ખરાબ કરતા માત્ર એટલું જ કહ્યું કે આજે તો આખી રાત હું તને ઉછાળી ઉછાળીને મજા આપવાનો છું પહેલા તો મને કંઈ સમજાયું નહિ પરંતુ ત્યારબાદ મને ખબર પડી કે તે શેની વાત કરતો હતો અને ફેનીલે મને આખી રાત સુધી મજા આપી અને મને પણ ખૂબ મજા પડી ગઈ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *