મારી ભાભી હવે મારી સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધવા નથી ઇરછતી કારણ કે હું તેને સંતોષ નથી આપી શકતો હું શું કરું?

nation

પ્રશ્ન. મારી ભાભી હવે મારી સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધવા નથી ઇરછતી કારણ કે હું તેને સંતોષ નથી આપી શકતો હું શું કરું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા ભાભી હવે તમને સારી સંબંધ બાંધવા માટે ના પાડે છે અથવા તો તે ઇચ્છતા નથી કારણ કે તમે તેને સંતોષ નથી આપી શકતા તો તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માગું છું

કે કોઈ પણ સ્ત્રી સાથે તમે જ્યારે સંબંધમાં સમયની અંદર તે સ્ત્રીને અપેક્ષા હોય છે કે જે પુરુષ છે તે તેને સંતોષ આપશે અને તેની માટે તે વ્યક્તિ તમારી સાથે સંબંધ બાંધતી હોય છે અને તમે જણાવી રહ્યો છું કે તમારા જે ભાભી છે એ તમારી સાથે શારીરિક સંબંધ માનતા હતા હવે તમારા ભાભી જે છે તો તમારી પાસે ક્યારે આવતા હશે

જ્યારે તેનો પતિ એટલે કે તમારા જે મોટાભાઈ છે તે સંબંધ નહીં બાંધી શકતા હોય તેવા સમયની અંદર તમારી પાસે આવતા હશે પરંતુ હવે તમે તમારા મોટાભાઈની માફક તેની સાથે મજા નથી આપી શકતા

તો તમારી સાથે નથી સમજવા નથી શકવાના. હું તમને માત્રને માત્ર એટલું જ કહેવા માગું છું કે તમે જુઓ તેમને સંતોષ નથી આપી શકતા તો તમારે શરીરની અંદર ઉતરીને વધારવા વાળી કેટલા પ્રકારની કેપ્સુલ આવતી હોય છે તેવાની જરૂર છે કારણ કે જેઓ તેનો ઉપયોગ તમે કરો છો તો તમને અનેક રીતે ફાયદો થઈ શકે છે અને તમે તેમને સંતોષ પણ આપી શકો છો જેથી ફરીથી તમે તમારા ભાભી સાથે મજા માણી શકશો.

પ્રશ્ન. મારા કાકા મને હંમેશા સંબંધ બાંધવા દબાણ કરે છે પણ માટે હવે કંઈ કરવું નથી હું કાકાને કેવી રીતે સમજાવું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા કાકા હંમેશા તમને સંબંધ બાંધવા માટે દબાણ કરે છે પણ તમારે હવે કંઈ કરવું નથી તો તમે કાકાને કેવી રીતે સમજાવી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે તમારા જે કાકા છે

તે તમને સામેથી દબાણ કરતા નથી પરંતુ તમે જણાવી રહ્યા છો કે હવે કંઈ કરવું નથી તેનો મતલબ એવો છે કે ભવિષ્યની અંદર નહીં પરંતુ ભૂતકાળની અંદર તમે તેમની સાથે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરેલી છે પરંતુ ભવિષ્યમાં હવે તમારે કરેલું નથી. તો તમે કાકાથી કેમ દૂર થયા છો? પહેલા તો તમારે તે તેમને જણાવવું પડશે બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે

હવે તમને ન ગમતું હોય તો તમે કાકાને કહી શકો છો કે હવે મારે કરવાની કોઈ ઈચ્છા નથી અને આવી વસ્તુ છે જેથી હું કરી ન શકું પરંતુ હવે તમને તે દબાણ કરતા હોય તો તમે બિન્દાસ બધાને કહી શકો છો અને તમારા કાકાની ફરિયાદ જે છે તે પણ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવી શકો છો કે તે વ્યક્તિ તમારી સાથે બધું આવું કરી રહ્યો છે એટલે તમારે ગભરાવાની કોઈપણ પ્રકારની જરૂર નથી તે તમને દબાણ કરતા હોય તો તમે તમારા કાકાને સમજાવો ને તે તમારા કાકા છે એટલે સમજી જશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *