મારી ભાભીની બહેનના લગ્ન થયા છે, હજુ પણ તે મારી સાથે શ-રીર સુખ માણવા માંગે છે, મારે શું કરવું જોઈએ? આ વાત હું મારી ભાભીને કહું છું તો કહે છે કે..

about

મારું નામ પ્રકાશ હું ૩૨ વર્ષનો છું અને હાલ લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે મારા લગ્ન થયા તેને પાંચ વર્ષ થઈ ચૂક્યા છે પરંતુ મને મારા લગ્નની અંદર મજા આવતી નથી કારણકે મારી પત્ની ઘણી બધી વખત મને કંઈ કરવા દેતી નથી

અને જેની સાથે જ્યારે હું કરું છું ત્યારે તેવા સમયની અંદર પણ તે મને વધારે મજા આવતી હોતી નથી મારી કેપ્સીટી ખૂબ જ વધારે છે પરંતુ તેની કોઈ પણ પ્રકારની કેપ્સીક અને હું એના કારણે મને ખૂબ જ મજા આવતી નથી.

અને જેના કારણે ઘણી બધી તકલીફોને પડતી હોય છે પરંતુ આ તકલીફને દૂર કરવા માટે હું ઘણી બધી વસ્તુઓ કરતા ઓછું અને મનીષા માસીને સામાન્ય ઘરે છે તો ઓછું સામાન્ય રીતે જે મનીષામાં છે તે ખૂબ જ સરસ લાગે છે

પરંતુ તેઓના ઘરે જવા મને ખુબ જ શરમ આપ્યું છે કારણ કે એક સમયે એવું હતું કે મનીષા માસી જે છે તમારી કરતા ઉંમરમાં થોડા અને મોટા છે અને જેના કારણે હું તેમના ઘરે છું મનીષા માસીની આમ તો મારી પ્રત્યે કેવી નજર હશે તે મને કાલ નથી પરંતુ મારી તો તેમના પ્રત્યબારી ખરાબ નજર છે અને તેના કારણે મને તો ઘણી બધી રીતે મજા આવવાની છે

કે હું મને લાગે છે પરંતુ મનીષા માસીને હું પૂછી શકતો પરંતુ જ્યારે મેં તેમને તરત જ પૂછી લીધું કે મનીષામાંથી તમે તો ખૂબ જ પાતળા પડતા જાઓ છો અને તમે તો ખૂબ જ રસ વગરના હોય તેવું મને લાગે છે શું તમને માસા મજા નથી આપી શકતા ત્યારે તેઓએ મને માત્ર એકલું જોયું કે ના તારા માસા તો મને શું મજા આપવાના તે તો આખો દિવસ કામમાં રહેતા હોય છે

અને રાત્રીના સમયમાં પણ તેઓ મને સમય આપી શકતા નથી હું તો તમને વાર કહેવું છું પરંતુ સમય નથી આપતા જેના કારણે મને તો ઘણી બધી તકલીફો થાય છે પરંતુ મારી તકલીફો તો કોણ સમજવાનું ત્યારબાદ રહેલું છે કે તમારે ગભરાવાની કોઈપણ પ્રકારે જરૂર નથી તો હું છું ને તમારી પાસે અને પછી તો શું હતું કે હું તેમની સાથે ચડી ગયો અને ત્યારબાદ તેમને મને માત્ર એટલું જ એવું કે તારે મારી સાથે જો બધું કરવું તમારી સાથે બધું કરી શકું

ભારે પ્રકારની મજા આવી અને તેઓને પણ મારી સાથે ખૂબ જ મજા આવી અને તે મજા આગ્રહ વધારતા ગયા અને બીજી વસ્તુ એ પણ જગ્યા ખૂબ જ મજા આપતો હતો અને ભાભી ને મારી સાથે પણ ખૂબ જ મજા આવી ગઈ હતી સામાન્ય રીતે વસ્તુ તો એવી હતી

કે સામાન્ય રીતે જ્યારે તેમના પતિની ગેરહાજરી હતી તેવા સમયની અંદર હું તમને મજા આપતો હતો અને જેના કારણે તો મને ખૂબ જ મજા આવતી હતી અને તેમણે મારી સાથે પણ ઘણી બધી મજા લીધી હતી તેઓને મેં એટલી બધી મજા આપી દીધી હતી કે ઘણી વખત હું તેમને આવવાની ના પડે તો મને સામેથી પૈસા આપતા હતા કે ના તારે તો મને મજા આપવી પડશે અને તેટલી મજા મેં તમને આપી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *