મારી ભાભીએ મને કહ્યું,” મારી ઇરછાઓ ને તૃપ્ત કરી મને શરીર સુખ આપ હું તને જોઈએ તે આપીશ..

nation

મારું નામ યાજ્ઞિક છે હું 27 વર્ષનો છું અને હાલ એક મારો પ્રાઇવેટ ધંધો કરું છું સામાન્ય રીતે હું મારા ભાઈ સાથે રહું છું કારણ કે ગામડાની અંદર કોઈ ધંધો થઈ શકે તેમનો તો જેથી હું શહેરની અંદર મારા ભાઈ સાથે રહેવા માટે આવેલું છું

અને મને મારા ભાઈ સાથે ખૂબ જ ગમે છે એટલા માટે નહીં કે મારા ભાઈ સારા છે પરંતુ એટલા માટે કે મારા ભાભી ખૂબ જ જોરદાર છે અને ભાભી સાથે ઘણી બધી વખત મને બધું કરવાની ઈચ્છા થતી હોય છે

પરંતુ હું તમને કહી શકતો નથી સામાન્ય રીતે જોવા જઈએ તો મારા જે ભાભી છે તે ભાભી નું માંગુ મારી માટે આવેલું હતું પરંતુ મને નહોતું પસંદ અને ભાભી ને મારા ભાઈ પસંદ હતા

જેના કારણે મારા ભાઈ સાથે તેમનો કરી નાખવામાં આવ્યો અને મારું કંઈ નહોતું થયું કારણકે તે સમયે એટલું બધું કમા તો નહોતો પરંતુ હાલના સમયમાં આખું ઘર મારી ઉપર હું ચલાવું છું

અને મને ખૂબ જ ગમે છે જેના કારણે ભાભી પણ મને હવે ખૂબ જ આગળ સિદ્ધ કરતા હોય છે પરંતુ હું હવે આકર્ષિત થતો નથી પરંતુ સવાર-વનવાર મને પણ ઈચ્છા થતી હોય છે કે લાવ ને ભાભી સાથે બધું કરૂ પરંતુ હવે મને પણ ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે પછી તો શું હતું એક વખત જ્યારે ભાઈ સાત દિવસ માટે બહાર ગયો હતો

ત્યારબાદ મેં ભાભી સાથે વાત કરી અને તેમને મેં કહ્યું કે હવે આમ તો તમે મારા ભાભી થાવ છો પરંતુ ભાઈ વગર મને તમે રૂમની અંદર છો તો મને તો લાગે છે કે તમે મારા પત્ની છો ને મને તમારી સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ ઇચ્છા થાય છે ત્યારે ભાભી એ પણ મને ખુલ્લા દિલે કહી દીધું કે મને તો તારી સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા છે

પરંતુ હવે તો હું તારી ભાભી છું અને તું મારો દેવર છે જેના કારણે હું તને કંઈ કહી શકતી નથી અને કરી શકતી નથી તો કે કમાઈ નહોતો રહ્યો તેના માટે મેં તને મુક્યો હતો પરંતુ હાલના સમયમાં થતું ઘણું બધું કમાય છે અને મને તો તું ખૂબ જ ગમે છે તારા ભાઈ તારી કરતા 10 વર્ષ મોટા છે પરંતુ તેને હજુ સુધી તારી જેટલું કમાણી કરતા નથી

પરંતુ તું તો ખૂબ જ કમાણી કરશો મને તું ખૂબ જ ગમ છો અને મારે તારી સાથે હવે કોઈ સંબંધ નથી એવું માનું છું પરંતુ અત્યારે મારી ઈચ્છા હોય તો બધી પૂરી કરવી પડશે અને પછી તો શું હતું ભાભી ને મેં તરત પકડી લીધા અને પકડીને તેમને બેડ પર પટકી દીધા અને ભાઈની ગેરહાજરની અંદર ભાભી સાથે મેં ખૂબ જ મજા માણી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *