મારી ભાભી મને હવે સંબંધ બાંધવામાં આનાકાની કરે છે મારે શું કરવું?

GUJARAT

પ્રશ્ન. મારી ભાભી મને હવે સંબંધ બાંધવામાં આનાકાની કરે છે મારે શું કરવું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા જે ભાભી છે તમારી સાથે હવે સંબંધ બાંધવામાં આનાકાની કરે છે તો તમારે શું કરવું જોઈએ તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે તમારે તેમની સાથે કંઈ પણ કરવાની જરૂર નથી

સૌપ્રથમ તો તમારી સાથે આનાકાની કરતા હોય તો તેમના આનાકાનીનું કારણ પૂછ્યું છે કે તેઓ કેમ તમને ના પાડે છે અને ત્યારબાદ તમને જો યોગ્ય કારણ લાગે તો તમારે તેમને ના પાડવી જોઈએ અને કહેવું જોઈએ કે હા કંઈ વાંધો નહીં પરંતુ જો તમને એવું લાગતું કે તમારા હવે જે ભાભી છે તો તમારી સાથે સંબંધ બાંધવામાં કોઈ બીજા કારણસર બધું કરે છે

તો તમારે તેમને મૂકી દેવા જોઈએ કારણ કે આ બધા જે સંબંધ હોય છે તે બધા ગુપ્ત સંબંધ હોય છે અને સમાજની અંદર આ વસ્તુ ખબર પડતી હોય છે કે તું મારી નહીં માત્ર તમારા પરિવારની પણ ઘણી બધી ઈચ્છા જતી હોય છે

જેથી તેનો સૌ પ્રથમ એક જ ઉપાય કરી શકાય કે મારા ભાભીને હવે સંબંધ બાંધવાની ન પસંદ હોય તો તમારે તમને ફોર્સ ના કરવો જોઈએ અને તો તમે તેમને સ્વતંત્ર મૂકી દો અને ત્યારબાદ માત્ર ને માત્ર બહાર મજા કરો તો વધારે સારું…

પ્રશ્ન. મારી ગર્લફ્રેન્ડ ને મારે શરીર સુખ માણવા કેવી રીતે મનાવવી?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા ગર્લફ્રેન્ડ સાથે તમારી શરીર સુખ માણવું હોય તો તેની માટે તમે કેવી રીતે તેને મનાવી શકો તો સૌપ્રથમ તેની માટે ખૂબ જ સિમ્પલ ટ્રીક વાપરવામાં આવે છે

તમારે તમારી જે ગર્લફ્રેન્ડ છે તેને સામેથી પૂછી લેવું પડે કે તમારે તેની સાથે બધું કરવું છે અને શું તેને કોઈ ઈચ્છા છે એને તો તમને એમ કહે કે ના મારી કોઈ ઈચ્છા નથી તો તમે તેને સમજાવી શકો છો અને તમારી જે કોઈ પણ વ્યથા છે તે ચોખા અને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં તમે જણાવી શકો છો જ્યારે તે તમારી વ્યથા સાંભળશે અને તમને જો તે સાચો પ્રેમ કરતી હશે

તો સૌ પ્રથમ તો તમારી પાસે આવશે અને તમને મજા આવશે એક વસ્તુ એ પણ છે કે તમે તેની સાથે કદાચ પૂરેપૂરું શરીર સુખ ન માની શકો પરંતુ આ એક વસ્તુ તો ચોખ્ખી વસ્તુ છે કે તમને ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી એટલે કે આખું તમને મજા કરાવશે તેની સો ટકા ગેરંટી છે

એટલે તમારે તમારી ગર્લફ્રેન્ડને આ વસ્તુ માટે કહેવી જોઈએ મનાવી જોઈએ અને શાંતિથી વાત કરવી જોઈએ ઘણી બધી વખતે ગુસ્સો પણ થઈ જાય તો તમારે તેની સાથે સામે ગુસ્સે થવાનું નથી પરંતુ તેની સાથે પ્રેમથી વાત કરવાની છે જેના કારણે તેને ખોટું ન લાગે અને તમારો સંબંધ પણ સારો ચાલ્યા કરે…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *