મારી ભાભી ઘણા સમયથી એકલી હતી તેના ઘરે મને બોલાવ્યો અને મને રૂમમાં લઈ જઈને એકલામાં ભારે મજા આપી.

about

મારું નામ હિતેશ છે અને મારી ઉંમર 22 વર્ષની છે મારા એક ભાભી છે તેમનું નામ ભાવના છે તે દેખાય ખૂબ જ સુંદર દેખાય છે અને તે ઘણા સમયથી એટલે કે ત્યારથી લગ્ન કરીને મારા ઘરે આવ્યા છે

ત્યારથી મારા ભાઈ તેમના ઓફિસના કામથી બહાર જ રહે છે તે રીતે તેમના ઘરે એકલા હોય છે અને તેમને તો ઘણી વખત મેં જોયા છે કે તમને બધું કરવાની ઈચ્છા થાય છે પણ તું જ્યારે ભાઈ ઘરે ન હોય તેથી તે કોઈને કહી નથી શકતા અને પછી મને પણ ઘણી વખત એવું થાય છે કે હું ભાભી સાથે બધું કરુ પરંતુ એ તો મારા ભાભી છે તેથી હું તેમની સાથે કઈ રીતે કરી શકો

એમાં એક દિવસ એવું થયું કે ભાભી એ મને તેમના ઘરે બોલાવ્યો હતો અને હું તેમના ઘરે ગયો અને પછી ભાભીને કહ્યું કે ભાભી તમે આજે મને ઘરે બોલાવ્યો હતો તમને શું એવું કામ છે કે તમે મને બોલાવી અને પછી ભાભી કહેવા લાગે કે મારે તમારું બીજું કંઈ કામ નથી મારે ફક્ત એક જ એવું કામ છે જે તમે કરી શકો બીજો કોઈ ન કરી શકે અને પછી મેં તો ભાભી ને પૂછી શકે છે

બીજું કોઈ ના કરી શકે એટલે તો કહ્યું કે પછી ભવિષ્ય મારો હાથ પકડીને મને તેમના રૂમની અંદર લઈ ગયા અને પછી કહેવા લાગ્યા કે મારે તમારી સાથે શારીરિક સંબંધો છે કારણ કે તમારા ભાઈ સાથે મને એટલી મજા આવી નથી કારણ કે તેઓ અહીં રહેતા જ નથી રહેતી હું તેની સાથે કઈ કરી નથી શકતી અને મેં તમને એક દિવસ જોયા હતા કે તમે તો પણ હાથે તમારા બધું કામ કરતા હતા

તેથી મને લાગ્યું કે તમને પણ એવું બધું કરવાની ખૂબ જરૂર છે અને મને પણ એટલી મેસેજ તમને મારા ઘરે બોલાવ્યા છે અને મને તો ખૂબ જ મજા પડી કે પછી મેં તો બધા મારા કપડાં કાઢીને ભાભી છે તેમને બે ઉપર સુધારા હતા ત્યાં ભાભીને ઉપર ગઈને સુઈ ગયો અને પછી તેમના બંને વચ્ચે બેસી ગયા અને પછી નીચે જે ભાભી ને ગુફા હતી તેને જોવા લાગ્યા ભાભી ની ગુફા ખૂબ જ સુંદર હતી અને

પછી મેં ઉપરની તરફ ગયો ત્યાં તો ભાભીના બે મોટા મોટા બોલ હતા તેને તો હું દબાવતો ગયો અને તે દબાવવાની ખૂબ જ મજા આવી પછી ચૂસવાનો શરૂ કરી તે ચૂસવાની પણ મને મજા આવી ગઈ ત્યારબાદ મેં ફરીથી નીચે આવ્યો અને

ત્યારે તો ભાભી એમના બંને પહોળા કર્યા જતા તેથી મેં જે મારું હતું તેને મેં ભાભી ની અંદર જવા દીધું અને પછી ભાભીને પણ મજા આવવા લાગી અને કરતા કરતા ક્યારે ચાર કલાક થઈ ગયા તેની મને ખબર ન પડે અને પછી મારું ભાભી ની અંદર નીકળી ગયો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *