મારી ભાભી દિવસમાં 2 કલાક શ-રીર સુખ માણે છે તેમ છતાં તેને સંતોષ નથી થતો, તેને હવે…

about

પ્રશ્ન. મને મારાથી નાની ઉંમર ની છોકરીઓ પ્રત્યે આકર્ષણ વધુ છે અને જેથી હું મારી પત્ની સાથે હવે વધુ સમય મજા નથી કરતો હું પૈસા આપીને બહાર મજા લવ છું શું આ ખોટું કહેવાય?

ઘણું બધું આકર્ષણ થાય છે અને જેના કારણે તમારી પત્ની સાથે હવે તમને વધારે મજા આવતી નથી ને અને જેના કારણે તમે પૈસા આપીને બહાર જવા છો અને ત્યાંથી મજા લો છો તો તમે શું કરી શકો છો કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો કે સામાન્ય રીતે તમને તમારાથી નાની છોકરો પ્રત્યે ઘણું બધું આકર્ષણ વધે છે

અને જેના કારણે તમારી પત્ની સાથે તમે મજા નથી આપતા તો તે વસ્તુ સદંતર કોટી કહેવાય કારણકે તમારી પત્ની જે છે તે હંમેશા તમારી સાથે રહેતી હોય છે અને બીજી વસ્તુ પણ છે કે તમારી પત્ની સાથે તમે માત્ર ને માત્ર આવી બધી પરંતુ તમારી પત્ની તો બીજી પણ તમને ઘણી બધી બાબતોમાં મદદ કરતી હોય છે અને તમારી જિંદગીની જીવન સફળ કહેવામાં આવે છે

જેના કારણે તમારે તેની સાથે બધું કરવું જોઈએ અને તેને તમારે મજાક જોઈએ તમને તમારી પત્ની સાથે મજા ના આપતું હોય તો તમને કેવી રીતે મજા આવે છે તે પણ તમારે તેને કહેવું જોઈએ પરંતુ તમે જો એવું કહેતા હોય કે હવે તે મોટી છે તમારી કરતા અને તમને નાની છોકરી સાથે મજા આવે છે તો તમારી ઉંમર પણ મોટી છે એટલે તમારે તેવી મજા ન લેવી જોઈએ ને તે સ્વતંત્ર ખોટી વસ્તુ કહી શકાય એટલે તમે બહાર મજા લેતા હોય તો તે ખોટી વસ્તુ છે.

પ્રશ્ન. મને હવે દરરોજ એક ચ પા ચ પી ની સર્વિસ આપતી સ્ત્રી સાથે પ્રેમ થઈ ગયો છે શું હું તેની સાથે હવે લગ્ન કરી શકું?

સામાન્ય રીતે તમામ લોકોને મજા આવતી હોય છે તેવી સ્ત્રી સાથે તમે પણ જતા હતા અને જેના કારણે તમને હવે તેની સાથે પ્રેમ થઈ ગયો છે કારણ કે દરરો તમે તેની સાથે જતા હતા અને તમને તેની સાથે લગ્ન કરવા છે તો તમે શું કરી શકો છો જોવી પડે કે તમારા લગ્ન થઈ ગયા છે કે કેમ અને જો તમારા લગ્ન થઈ ગયા હોય તો તમારે તેને સાથે લગ્ન ન કરવા જોઈએ

તો હું મારું માનવું છે પરંતુ જો તમારે લગ્ન નથી થયા અને લગ્ન નથી થયા અને તમે કુંવારા તમે લગ્ન કરી શકો છો પરંતુ તમારે કઈ વસ્તુ પણ જોવી પડશે કે તે છોકરી છે તો બીજા કેટલા લોકો સાથે ચાલુ છે ચાલુ હોવાનું તો સવાલ જ નથી કારણ કે તેનો તો આ ધંધો છે ને ધંધાની અંદર ઘણા બધા કસ્ટમર તેની પાસે આવતા હોય છે પરંતુ તેને તમે ગમો છો કે નહીં તે પણ વસ્તુ જોવી પડશે

અને શું થયું મારી સાથે જિંદગી કાઢી શકશે અથવા તો તમે એવી આદત પડી ગઈ છે કે તે સરળતાથી તમારી સાથે બધું કરવા માંગે છે એવું બધા લોકો સાથે કરશે તે તમારે તેને પહેલા પૂછવું પડે અને ત્યારબાદ તમારે તેની સાથે લગ્ન કરવા જય ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જે સામાન્ય રીતે સાથે લગ્ન કરતા હોય છે તો ઘણા બધાનું જીવન વસી જતું હોય છે પરંતુ ઘણા બધા લોકોનું જીવન સાવ બગડી પણ જતું હોય છે એટલે વસ્તુ તમારે જોવી પડે અને ત્યારબાદ તમારે કોઈ નિર્ણય લેવો જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *