મારી બંને ગર્લફ્રેન્ડને એક જ ફાર્મ હાઉસ પર બોલાવી દે એક સાથે ઠોકી નાખી.

about

મારું નામ હિતેશ છે મારી ઉંમર 28 વર્ષની છે અને હું એક ઓફિસમાં કામ કરું છું અને તે ઓફિસમાં મારી બે ગર્લફ્રેન્ડ છે અને તે મારી બંને ગર્લફ્રેન્ડ ને ખબર છે કે અમે બંને એક જ છોકરાને સાથે સમય વિતાવિયે છીએ

અને તેથી જ મને તેમની સાથે રિલેશનશિપમાં રહેવું ખૂબ જ ગમે છે કારણ કે તે બંને એકબીજા સાથે ફરી મળીને રહે છે અને પછી મેં તેમ બંનેને એક દિવસ કહ્યું કે મારે શરીર સુખ તો મળી બંને સાથે એકસાથે માંગવું છે

અને જ્યારે મેં તેમને બંનેને કહ્યું તે ત્યારે તેઓ માની ગયા ને પછી મને કહેવા લાગ્યા ત્યારે હા અમે પણ તારી સાથે બધું કરવા માટે તૈયાર છે તેથી મેં તેમને બનીને કહ્યું કે જો આવતીકાલે આપણી ઓફિસમાં રજા છે

તેથી આપણે કોઈ આવવાના છીએ નથી તેથી મારે કાલે જ તો મારી સાથે બધું કરવું છે અને પછી જ્યારે અમે મારી બંને ગર્લફ્રેન્ડને કહ્યું હતું તેઓ તો બંને તૈયાર થઈ ગઈ તેથી મેં તેમને એક ફાર્મ હાઉસ નું એડ્રેસ આપ્યું

અને તેમને કહ્યું કે કાલે સવારે 9:00 વાગે તમે બંને અહીં પહોંચી જજો અને પછી જ્યારે મેં તમને કહ્યું હતું તે પ્રમાણે તેઓ બીજે દિવસે સવારે 09:00 વાગે ત્યાં પહોંચી ગઈ અને પછી મેં તેમને બંનેને એક સાથે અમારા બેડરૂમની અંદર લઈ ગયો

અને ત્યાં જઈને કહ્યું કે જો હવે આજે જગ્યા છે જ્યાં આપણે શરીર સુખ માણવાના છીએ અને પછી તેઓ તો બને એ તેમના બંનેના કપડા કાઢીને બંને બેડ ઉપર સૂઈ ગઈ અને પછી મેં પણ તે બંનેની વચ્ચે જઈને સૂઈ ગયો અને પછી તેમને કહ્યું કે જો મને તો આજે તમારી સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવવાની છે અને પછી મેં તે બંનેના શરીર ઉપર હાથ ફેરવવા લાગ્યો તેમને કિસ કરતો હતો

તેમના બંનેના ઉપરના જે બોલતા હતા તે ચૂસતો હતો જો કોઈના બોલ ચુ તો કોઈની સાથે ગુફા પાસે તેમનો હાથ ફેરવું અને તેમ કરતા કરતા તેમની સાથે મેચ બોલાવવાનો હતો અને મને ખૂબ જ મજા આવવાની હતી એવું મને લાગતું હતું

તેથી જ જે મારી ઢાણા હતી તે સાચી પડતી હતી અને પછી ધીમે ધીમે મે તેમની સાથે બધું કરવાનું શરૂ કર્યું તે બંને સાથે મેં ડોગી સ્ટાઇલમાં કરવાનું શરૂ કર્યું જ્યારે મેં એકની સાથે ડોગી સ્ટાઇલમાં કરતો હતો

ત્યારે એક વાંકી વળીને જે તેના બોલ હતા તે મને ચૂસવા માટે કહેતી હતી અને જ્યારે બીજી સાથે ડોગી સ્ટાઇલમાં કે કોઈ બીજી પોઝિશનમાં કરતો હતો ત્યારે બીજી મારી પાસે આવીને કંઈક અલગ જ કહેતી હતી

અને મને તે બંને સાથે એકસાથે શરીર સુખ માણવાની મને ખૂબ જ મજા આવી ગઈ અને પછી કરતા કરતા અમને ક્યારે પાંચ કલાક થઈ ગયા તે નિયમને ખબર જ ના પડી અને પછી મારો નીકળી ગયો અને જે મારો વજન મલાઈ માલ નીકળેલો હતો તેને તે બંને ચાટી ગઈ અને મને તે જોઈને ખૂબ જ મજા આવીને પછી મેં બનીને કહ્યું કે હવે હું તમને ઘણી વખત બોલાવતો રહીશ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *