મારી બહેનપણી ને મારા ઘરના સભ્યોની ગેરહાજરીમાં રસોડામાં લબ લબાવી નાખી.

nation

મારું નામ જયેશ છે હું 24 વર્ષનો છું અને હાલની અંદર અભ્યાસ કરું છું સામાન્ય રીતે મને કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરવો એટલા માટે ગમે છે ઘણી બધી છોકરીઓ મને જોવા માટે મળતી હોય છે

અને જેના કારણે મને ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે સામાન્ય રીતે તમારે એક બહેનપણી બની ચૂક્યું છે અને તેની સાથે મને સમય વિતાવવાની ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે તે મારી બહેનપણી બની છે તેને હજી અઠવાડિયાની અંદર મેં તેની સાથે ઘણી બધી વાત કરી લીધી છે તો મને લાગે છે અઠવાડિયાની અંદર મેં તેની સાથે ઘણી બધી વાત પણ કરી છે અને સાથે હું તેના વારંવાર પણ હિન્ટ મુકું છું

કે મને બધું કરવાની ખૂબ જ છે પરંતુ તે મારી ઉપર તે વાત ઉપર ધ્યાન દેતી નથી તો મને લાગે છે પરંતુ હું મને લાગે છે કે મારે તે બહેનપણી ને બધું કહેવું પડશે અને મારે કહેવું પડશે કે હું પણ એક વ્યક્તિ છું અને યુવાન છો અને યુવાન તરીકે બધું કરવાની બધું કરશે તેવું મને લાગે છે સામાન્ય રીતે જો હું વાત કરું તો મારી બહેનપણી છે તેને તે બધા ઘરના સભ્યોની સાથે રહેજે

આમ તો સામાન્ય રીતે બધા ઘરના સભ્યોની સાથે રહેતો હોય છે પરંતુ જે કુટુંબ છે તે ખૂબ જ મોટું છે અને કુટુંબ મોટું હોવાના કારણે અંદર રહેતા હોય છે પરંતુ તે મને સમય આપી શકતી નથી ઘણી બધી વખત તે મારી સાથે વાત પણ કરતી નથી જેના કારણે મને ઘણો બધો કંટાળો પણ આવતો હોય તેને ઘણી બધી વખત મને ઉદાસી પણ આવતી હોય છે

અને ઘણી બધી વખત હું એવું વિચારતો પણ હું તેની જાણવા પરંતુ કામ હોય છે જેના કારણે હું કોઈને કહીશ કે કહી શકતો નથી પરંતુ એક વખત થઈ ગયો કે સામાન્ય રીતે જ્યારે બધું થવાનું મોટું અને તેવા સમંદર મારી બહેનપણીને મેં કહી દીધું હતું કે મારી તારી સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થઈ અને જો તું માનતી હોય તો હું તારી સાથે બધું કરવા માગું છું

એટલે તેને મને કહ્યું કે હા મને તો કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નથી અને હું તારી સાથે બધું કરવા માટે પણ તૈયાર છું. તો આપણે બધું કરી શકે છે પરંતુ ત્યારબાદ મને પણ કરી શકો છો અને અમે તેની સાથે બધું કરવાનું ચાલુ કરી પણ દીધું હતું અને મને પણ તેની સાથે ખૂબ જ મજા આવવાની હતી પરંતુ ત્યારબાદ એક વખત થઈ ગયો કે મારે તેની સાથે બધું કરવું હતું

એટલે મેં તેને તરત પૂછ્યું અને જ્યારે મેં તેને પૂછ્યું એટલે તેને મને મારા ઘરની અંદર સાંજના સમયે કોઈ નથી ત્યારે તું આવી શકે છે અને મારી સાથે બધું કરી શકે છે અને પછી તો શું હતું તેને મને જેવું કહ્યું એટલે મેં પણ મોકા નો ફાયદો ઉઠાવ્યો અને તેના ઘરે જતો રહ્યો અને તેના ઘરે જઈને પછી તેને લબ લબાવી નાખી અને મેં તેને ભારે મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *