મારી બહેનપણી ના ભાઈએ પૂરી રાત મારી સાથે શરીર સુખ માણી લીધું અને મને મોજ અપાવી..

nation

મારું નામ નંદની છે હું 25 વર્ષની છું મારી એક બહેનપણી છે જેના ઘરે હું હમણાં ગઈ હતી મારી બહેનપણીના ઘરે જ્યારે હું કઈ હતી ત્યારે મને ખૂબ જ ગમી રહ્યો હતો

પરંતુ મારી બહેનપણી કોઈ કામ હોવાના કારણે બહાર ગયેલી હતી તેનો એક મોટો ભાઈ પણ છે તેની ઉંમર મારી કરતા થોડીક મોટી હશે એટલે કે તેની ઉંમર 27 વર્ષની છે અને તેનો ભાઈ ખુબ જ સરસ લાગે છે

આમ તો તેના ભાઈ પાસે હું પહેલા પડી હતી પરંતુ તેનો ભાઈ મને બોલાવતો નહોતો પરંતુ હવે હું મોટી થઈ ગઈ છું અને મારું પણ ઘણું બધું મોટું થઈ ગયું છે જેના કારણે તેનો ભાઈ હવે મારી સામે જોઈ રહ્યો હતો

ત્યારે મેં તેના ભાઈને બોલાવીને કહ્યું કે હજી લે તું આટલો ને એટલો જ છે તારામાં કંઈ બીજું ચેવું કે નહી ત્યારે તેને એટલું જ કહ્યું કે પહેલા પણ હું તારી સામે નહોતો જોતો

પરંતુ હવે તો તું ખૂબ જ મોટો ફટકો થઈ ગઈ છે અને આ ફટકાને તો મારે એક વખત લેવો પડશે ત્યારે મેં તને એટલું છે કે હવે તું મને ના લઈ શકે કારણ કે મારું બધું મોટું થઈ ગયું છે અને તારું તો ખૂબ જ નાનું છે એમ કરીને હું તેની ઉપર હસવા લાગી ત્યારે તેને મને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે આજની આખી રાત તારી અને મારી પાસે છે અને મારી જે બહેન છે

તો આજે આવવાની નથી તો શું તું મારી સાથે બધું કરવા માંગીશ અને હું તને એટલી મજા અપાવીશ કે બીજી વખત તો કોઈની પાસે નહીં જાને મારી પાસે આવીશ ત્યારે બાદ મેં તમને પૂછ્યું કે જો એવું હોય તો ચલ આપણે ટ્રાય કરી શકીએ છીએ અને પછી તો શું હતું કે મારી બહેનપણીનો જે ભાઈ હતો તે પણ ગાંડો થઈ ચૂક્યો હતો

અને મારી પાસે તે આવી ગયો અને મારી પાસે આવીને માત્ર ને માત્ર તેને મને એટલું જ કહ્યું કે હવે હું તારી સાથે બધું કરવા માંગુ છું અને ચલ હવે તેવું કરીને તેણે મને ઊંચકી લીધો અને ઊંચકીને તે મને બેડરૂમની અંદર લઇ ગયો જ્યારે તે મને બેડરૂમની અંદર લઈ ગયો હોય ત્યારે મને બીક લાગતી હતી પરંતુ મને થયું કે કંઈ વાંધો નહીં

મારી પણ આજે બધી ઈચ્છા સંતોષ આવવાની છે જેથી હું કંઈ કરવાની નથી તેવું સમજીને હું બેડરૂમની અંદર જતી રહી. જ્યારે તેને પોતાનું પેન્ટ ખોલ્યું અને તેનો મેં ઊભો થયેલો જોયો ત્યારે હું પાગલ થઈ ગઈ હતી કારણ કે તે ખૂબ જ મોટો હતો આટલો મોટો તમે મારી જિંદગીની અંદર કસે જોયો હતો અને ત્યાર બાદ તો શું હતું મારી બહેનપણીના ભાઈએ મને આખી રાત લબ લબાવી નાખી અને મને ખૂબ જ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *