મારી બહેનપણી ના ભાઈ સાથે ગબાગાબી કરવાની મજા પડી ગઈ.

GUJARAT

મારું નામ રેણુકા છે હું 23 વર્ષની છું. મારી એક બહેનપણી છે જે મારી બાજુની રહે છે અને વારંવાર હું તેના ઘરે જતી હોવ છું તેનો એક ભાઈ પણ છે તેની ઉંમર અંદાજે 26 થી 27 વર્ષની હશે પરંતુ હજી સુધી તેના લગ્ન થયા નથી અને તે ખૂબ જ સરસ લાગે છે

હું જ્યારે જ્યારે મારી બહેનપણીના ઘરે જાવ છું ત્યારે હું તેના રૂમ તરફ જતી ઓછો કારણ કે તેનો ભાઈ ખુબ જ સરસ લાગે છે જ્યારે તે ટીશર્ટ પહેરેલું હોતું નથી અને તે જ્યારે આમ એમનેમ હોય છે ત્યારે તો મને એમ જ પણ થાય છે

કે હું તરત જ તેની પાસે જવું અને તેનો પોપટ પકડી લો પરંતુ મારી બહેનપણી જે છે તેના કારણે હું કંઈ કરવા માટે આ સક્ષમ છું એક વખત એવું થયું કે હું બપોરે તેના ઘરે ગઈ

પરંતુ મારી બહેનપણી ઘરે નથી તેથી તેના ભાઈએ મને અંદર બેસવા માટે જણાવ્યું હું જેવી અંદર ગઈ એટલે રૂમની અંદર બેસી ગઈ પરંતુ ત્યારબાદ થોડીક વાર બાદ મારી બહેનપણી ના આવે એટલે હું તેના ભાઈના રૂમમાં ગયા અને તેની સાથે વાતચીત કરવા લાગી

મને પણ તેની સાથે વાતચીત કરવાની મજા આવતી હતી થોડીક વાર પછી થયું એવું કે તેનો જે ભાઈ હતો તેનો ફોન હેન્ગ થવા લાગ્યું અને તમે મને કહ્યું કે દીદી મને આ વસ્તુ નથી આવડતી તમારાથી થાય તો સેટ ટ્રાય કરી જુઓ

એટલે મેં તરત તેનો ફોન લીધો અને તેનો ફોન સરખો કરી દીધો અને ફોનની સાથે મેં જોયું તો ઘણા બધા જે એડલ્ટ વિડીયો આવે તે પણ તેને જોયેલા હતા ત્યારબાદ મેં તેને કહ્યું કે આ શું છે હું તારી બહેનને જણાવી દઈશ ત્યારે તેને ડરતા કહ્યું કે મને હજી સુધી કોઈ મળ્યું નથી

તો મારે શું કરવું જેથી હું બધું જોઉં છું અને મારી બહેનને પણ આઈ થીંક આની વિશે ખબર હોવી જોઈએ કારણ કે મારી ઉંમર આટલી બધી છે અને મને પણ કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે ત્યારબાદ મેં તેને કહ્યું કે તારે હવે કંઈ પણ જોવાની જરૂર નથી

હું તારી સાથે છું તેમ કહીને મેં તેને પોપટ તારા પકડી લીધો અને તેને પણ ખૂબ જ મજા આવી ગઈ અને તેને મને કહ્યું કે જો તમે આપો પણ તમારા હાથમાં પકડતા હોય તો ત્યારબાદ હવે તમે મારા છો અને હું તમારો છું આપણે બંને એકસાથે રમીશું અને મારા પોપટને પણ તમે રમાડે જો મને પણ ખૂબ જ મજા આવશે

ત્યારબાદ મેં તેને કહ્યું તો કંઈ વાંધો નહીં તેણે તરત તેની બહેનને ફોન કરી દીધો અને કહ્યું કે આજે બહેન તું ઘરે ના આવતી. હું થોડો બહાર ગયો છું. સાંજે તું ઘરે આવજે ત્યારે હું તારી માટે બધું લેતો આવીશ અને તેની બહેન પણ બહાર રહી ગઈ મારી બહેનપણી પર બહાર રહી ગઈ અને મેં પણ તેના ભાઈ સાથે ખૂબ જ ચપાચપી બોલાવી અને મને પણ ખૂબ જ મજા આવી ગઈ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *