મારી ભાભી આંગળી નાખીને આનંદ કરે છે …એક દિવસ મારો હાથ પકડીને ભાભીએ કહ્યું હવે દેવરજી તમે આવી ગયા છો તો તમે જદલીથી ખોલીને અંદર નાખો

GUJARAT

મારું નામ ફેનીલ છે. હું ૨૫ વર્ષનો નવયુવાન છું. હાલ હું કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું. મારું માસ્ટર પૂર્ણ થવા આવ્યું છે પરંતુ હજુ સુધી મને કોઈ એવી છોકરી મળી નથી

જેની સાથે હું શરીર સુખ માણી શકું અને મજા કરી શકું. પરંતુ એકવાર જ્યારે હું ભાભીના ઘરે ગયો ત્યારે મારા ભાઈ ઘરે નહોતા અને તેવા સમયમાં હોલ માં મને કોઈ બેઠેલું દેખાયું નહિ

જેથી હું તરત જ ભાઈ ના બેડરૂમમાં ગયો જ્યારે હું ભાઈના બેડરૂમ માં ગયો ત્યારે મને ભાભી માં શિશકારા સંભળાયા અને આ શિશ્કારા સાંભળીને તો મને પણ એક વખત હાથ લારી ચલાવવાની ઇરછા થઈ ગઈ

પરંતુ મે એવું કંઈ ના કર્યું.અને હું ત્યાં શાંતિથી ઉભો રહી ગયો અને જ્યારે હું તેમના રૂમમાં અચાનક ગયો ત્યારે તેમની એ હાલત નહોતી કે તેઓ પોતાને ઢાંકી શકે કારણ કે તેમને તેમની આંગળી એક જગ્યાએ નીચે નાખેલી હતી અને ત્યાંથી ખૂબ જ ચીકણી ધારા વહેતી હતી.

અને ત્યારબાદ મને જોઈને ભાભી મને એવું કહેવા લાગ્યા કે હવે દેવરજી તમે આવી ગયા છો તો તમે જલ્દીથી અંદર નાખી દો આ સાંભળીને હું તો સતબ્ધ થઈ ગયો કારણ કે આવા સમયમાં ભાભી મને આવી કહેશે એ મે સપને પણ નહોતું વિચાર્યું પણ ભાભીએ મને આવું કહ્યું એટલે મને તો એમ પણ ભાભી સાથે મોજ આવવાની હતી

પરંતુ હવે ભાભી સાથે કરું અને ભાઈ ને ખબર પડી જાય તો પાછી મને સમસ્યા થઈ જાય તે હેતુથી મે ભાભી ને પ્રશ્ન પૂછવાના ચાલુ કર્યા પરંતુ ભાભીએ મારા પ્રશ્ન નો કોઈ જવાબ ના આપ્યો અને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે તું મારી પાસે આવ

હવે હું મારા હાથ નું કામ નહિ લઈ શકું મને તારી સાથે જ બધું કરવાની ઇરછા છે અને મે તેમની સાથે ત્યારબાદ તો ખૂબ જ મોજ માણી અને હું તો એ કહું છું કે ભાભીએ જ્યારે મને તેમની જલવો દેખાડવાનો ચાલુ કર્યો તે લાજવાબ હતો હું તો બધાને એટલુ જ કહું છું કે બધાને મારી જેવા ભાભી મળવા જોઈએ જે આમ દેવરજી ને મજા કરાવી દે

હું તો આ ભાભી સાથે ખૂબ જ સંતોષ માં હતો અને મને તો હવે ભાભી જ્યારે ભાઈ બહાર ગામ ગયા હોય ત્યારે તેઓ મને સંતોષ આપી દે છે અને મને પણ તેમની સાથે ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે. ત્યારબાદ તો હું દરરોજ ભાભી પાડે જવા લાગ્યો અને મને પણ ભાભી સાથે જઈને ખૂબ જ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *