મારી આસિસ્ટન્ટ ને મારા ઘરમાં બોલાવીને બેડરૂમમાં લઈ ગયો અને ત્યાં તેની વર્ષો જૂની પ્યાસ બુઝાવી.

about

મારું નામ સુનિલ છે મારી ઉંમર 28 વર્ષની છે અને હું એક રેસ્ટોરન્ટમાં મેનેજર તરીકે કાર્ય કરું છું અને મને કામ કરવાનું ખૂબ જ ગમે છે પરંતુ એવી જગ્યાએ છે કે હું મારું કામ એકલો જોઈ શકું તેવું ન હતું

ત્યાં એટલા લોકો આવતા હતા કે હું એકલો એ લોકોને પહોંચી ન શકો તેથી મારા બોવ સે મારી સાથે મને મદદમાં આવે તેવું મારે આસિસ્ટન્ટને રાખી અને તે આસિસ્ટન્ટ માં એક છોકરી હતી તે દેખાવે ખુબ જ સુંદર છે

અને તે તેનું કામ બખૂબી નિભાવે છે અને મને એવું લાગે છે કે તે ફક્ત આ હોટેલ માટે જ બની હોય એવી રીતે કાર્ય કરે છે એટલા પોતાના પડાતી તી કામ કરતી હોય છે અને આગળ વાત કરી તેમ તે દેખાવો ખૂબ જ સુંદર છે અને બધા તેને જોઈ એટલે જ બધાનો ઊભું થઈ જતું હોય છે અને બધાને તેની સાથે કરવું ગમતું છે પરંતુ તેને કોઈ કહે નથી શકતો.

અને જેવી રીતે બધાને ગમતું છે તેવી જ રીતે મને પણ ગમે છે તેની સાથે બધું કરવું પરંતુ હું શું કરું કે તે મારી સાથે બધું કરવા માટે તૈયાર થાય પરંતુ મને કંઈ યાદ ન આવતું હતું તેથી મેં થોડો સમય એમને જવા દીધો પછી થોડા સમય પછી મને થયું કે નહીં હવે હું તેની સાથે કર્યા વગર નહીં રહી શકું એટલે મેં તેને કહી દીધું કે નહીં હવે હું રહી શકું તેમ નથી.

તેથી હું તેને મનાવીને જ રહીશ એમ કરીને મેં થોડું વિચાર કર્યો અને વિચાર કરતાં ની સાથે જ મને યાદ આવ્યું કે અત્યારે પાંચ દિવસ સુધી આ રેસ્ટોરન્ટ બંધ રહેવાનું છે કારણસર તેથી અમે બંને ઘરે જ હોય 100% છે બીજું કોઈ કામ નથી ગમે તે કામ માટે જઈ શકે તેથી મેં મારી આ સીસ તો તંતને મારા ઘરે બોલાવી.

પછી તમારા ઘરે આવ્યા ને મારા ઘરે આવી એટલે તે તો વિચાર કરવા લાગે મારા ઘરને જોઈને કહેતી હતી કે તમારો ઘર પહેલા તો આવું નહોતો આજે કેમ આવું દેખાય છે એકદમ અલગ દેખાય છે કેમ આવું અને પછી મારાથી રહેવાયું નહીં અને મેં કહ્યું અરે તું ઘર છોડ અને મારે તને એક વાત કરવી છે અને તે કહેવા લાગી હા બોલોને તમારે શું કહેવું છે

હું સાંભળું ને પછી મેં કહી દીધું કે મેં તને આજે ફક્ત એક જ કારણથી મારા ઘરે બોલાવી છે અને તે કારણે એ છે કે મારે તારી સાથે બધું કરવું છે શરીર છે અને મજા કરવી છે મેં જ્યારે તને પહેલી વખત જોઈ હતી ત્યારે જ મને તારી સાથે બધું કરવાની ઈચ્છા હતી પરંતુ હું તને કહી નથી શકતો અને પછી મને મારી આસિસ્ટન્ટ પણ હા કહી દીધું અને હું તેને બે ગ્રુપમાં લઈ ગયો અને પછી ત્યાં જ પાછળથી બોલાવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *