મારી આસિસ્ટન્ટને સાંજ ના સમયમાં મારી કારમાં ફરવાના બહાને લઈ જઈને તેને ભારે મજા આપી.

nation

મારું નામ પારસ છે હું ૩૦ વર્ષનો છું વ્યવસાય કરું છું અને મારો પોતાનો વ્યવસાય ખૂબ જ સારો ચાલે છે અને જેથી મને વ્યવસાયક ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે

સામાન્ય રીતે મેં મારા વહીવસાની અંદર ઓફિસમાં પાંચ છોકરાઓ રાખેલા છે અને એક છોકરી પણ રાખેલી છે આજે છોકરી છે તમારું બધું કામ સંભાળે છે અને તે મારી આસિસ્ટન્ટ છે

મારી આ સિસ્ટમવાળાને તો હું તને ખુબ સરસ કપડાં લઈ આપું છું અને તેમાં પણ અમને ખૂબ જ પસંદ કરતી હોય છે એવું મને લાગે છે પરંતુ મારી રીતે કહી શકું હું તને પસંદ કરું છું

તે હું વિચારતો હતો ભલે મારે ત્યાં કામ કરતી વખતે કોઈપણ છોકરીનો અસ્તિત્વ હોય છે અને તે અસ્તિત્વ આપણે તેને જોવા દેતા નથી તે મને લાગે છે અને જેના કારણે મારે શું કરવું જોઈએ

તે હું વિચારું છું સૌપ્રથમ તો મારી સિસ્ટમ છે તે ખૂબ જ સરસ લાગે છે જેના કારણે પાછળ ફરતો જોવા મળે તો છોકરીઓ નથી કે તમારે શું કામ મારી પાછળ કરો છો મારે તો તને ખૂબ જ ગમે છે

પરંતુ મારી આસિસ્ટન્ટ છે એક વખત થયું એવું કે વરસાદ પડી રહ્યો હતો બધા લોકો ઘરે જઈ રહ્યા હતા પરંતુ તમારી ઓફિસમાં આવીને બેસી ગયા અને મને માત્ર એટલું મારા પતિને ફોન કરો

તે મને લેવા આવે એટલે તેટલું બોલી જા તો મેં તને કહી દીધું કે તમારા પતિ લેવા આવે કે નહીં થતી તો મને જાણ નથી પરંતુ હું તમને જરૂરથી ઘરે મૂકવા આવીશ અને જે મેં આવું કહ્યું તે ખૂબ જ ખુશ થઈ ગઈ અને તેને મારા પતિને ફોન કરવાની કોઈ જરૂર નથી

તમે મને મારા ઘરે મૂકવા આવજો તો મને ગમશે અને ત્યારબાદ તો સામે શહીદ થઈ ચૂક્યો હતો અને મેં પણ તને મારી કારની અંદર આગળની સાઈડ બેસાડી અને હું તેને ગરબા જઈ રહ્યો હતો

ત્યારે તેને સુવિચાર તે મને નથી ખબર પરંતુ તેના તરફ ઈચ્છા થઈ ગઈ હશે અને તેણે મારી સાથે બધું કરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી અને મેં પણ તેની સાથે સંબંધ બાંધીને ખૂબ જ મજા માણી લીધી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *