મારી આસિસ્ટન્ટ સુરભી આજે પિંક બ્રા માં માલ દેખાઈ રહી હતી હું તેની પાસે ગયો અને તેણે તેની બ્રા ખોલીને મને ચુસાવ્યા.

nation

મારું નામ દીક્ષિત છે હું 32 વર્ષનો છું અને હાલ મારી પોતાની એક કંપની છે મારી કંપનીની અંદર મારી એક આસિસ્ટન્ટ નવી નવી આવી છે જેનું નામ સુરભી છે સુરભી ખુબ જ સરસ ફટકો દેખાય છે

પરંતુ કોઈ પણ દિવસ મને સુરભી સાથે કંઈ કરવા મળેલું નથી પરંતુ મને નહોતી ખબર કે એક વખત એવો પણ આવશે જ્યારે સુરભી સાથે હું કંઈક કરી શકીશ મારી આસિસ્ટન્ટ શૂરવી આજે પિંક કલરની બ્રા પહેરીને આવેલી હતી

તેણે વાઈટ કલરનો જે શર્ટ પહેરવો હતો આ શર્ટ ની અંદર તેણે જે પિંક કલરની બ્રા પહેરેલી હતી તે દેખાઈ રહી હતી અને તે પિંક કલરની ફીટ બ્રા તેની ઉપર ખૂબ જ શોભી રહી હતી

આ બ્રાનાં કારણે તેનો આગળનો જ ભાગ હતો તે ફૂલીને બહાર આવતો હતો પરંતુ હું તેને જણાવી ન શક્યો કે તારો આ આગળનો ભાગ બહાર આવે છે જે મને ખૂબ જ હેરાન કરી રહ્યો છે

જ્યારે મેં મારી આસિસ્ટન્ટને સવારના પહોરમાં પહેલી વખત જોઈ એટલે એક વખત જોઈને હું તો બાથરૂમમાં ગયો અને હાથલારી કરીને આવતો રહ્યો કારણ કે મને એ જોઈને એટલો આનંદ થયો કે તેની વાત જવા દો ત્યારબાદ બધા લોકો ઓફિસની અંદરથી છૂટી ગયા

પરંતુ આજે મારી આસિસ્ટન્ટ છુટી નહીં અને તમારી પાસે આવીને તેણે મને કહ્યું કે તમે કેટલો બધો સ્ટ્રેસ લો છો કેમ એટલે મેં કહ્યું હા બિઝનેસ હોય એટલે સ્ટ્રેસ તો લેવો પડે તો તેને મને કહ્યું કે હવે આ સ્ટ્રેસ હું તમારું દૂર કરવાની છું એટલે મેં એવું કેમ તું શું કરવાની છો અને તરત તે મારી પાસે આવી અને તેણે પોતાનો શર્ટ કાઢી નાખ્યો

અને તેના બ્રા ના હું કાઢીને તેને ધીમે પોતાની બ્રા દૂર ફેંકી દીધી અને ત્યારબાદ મને તેના બોબલા ચૂસાવ્યા. મેં અંદાજે તેની સાથે બધું ઘણી બધી વખત કર્યું અને મને ખૂબ જ મજા આવી હવે તો એક એવી વસ્તુ થઈ ગઈ છે કે તે જ્યારે જ્યારે મારી પાસે આવે છે

ત્યારે હું તેને ઓફર કરું છું અને તે મને કહે છે કે હા હા કંઈ વાંધો નહીં અને હવે તો હું તેને આખે આખી લઈને પાડું છું મને તો તેની સાથે બધું કરવામાં ખૂબ જ મજા આવી રહી છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *