મારી અંદર શારીરિક સંબંધ બાંધવાની ખૂબ જ ઇરછા શક્તિ છે હતી ને ત્યારબાદ મને મળી એક..

about

મારું નામ વિક્રાંત છે હું 27 વર્ષનો છું હાલે પ્રાઇવેટ કંપનીની અંદર જોબ કરું છું હું જે કંપનીની અંદર જોબ કરું છું તે ઘણી બધી સ્ત્રીઓ આવે છે પરંતુ તે સ્ત્રીઓ મારી સાથે આવવા માંગતી નથી

કારણ કે તેઓના માટે કોઈ પુરુષ સાથે અલગ ના સિવાય કે કરી શકાય નહીં પરંતુ મારું એવું માનવું છે કે બધું કરવા માટે લગ્નની કોઈ જરૂર પડતી નથી અને બધું કરી શકે છે પરંતુ હું મારી સાથે માનતી નથી.

આમ તો સામાન્ય રીતે હું પૈસા આપીને બધી સ્ત્રીઓ પાસે જતો હતો પરંતુ તે સ્ત્રીઓ સાથે મને બધી મજા આવતી નથી જેથી હું અને પ્રકારની સ્ત્રીઓ શોધતો હતો અને મને કોઈ સ્ત્રી મળતી નહોતી અને મને સારી સંબંધ બાંધવાની ઘણી બધી ઈચ્છા થતી પરંતુ મને કોઈ મળતું નથી જેના કારણે મને ખૂબ જ દુઃખ થતું હતું પરંતુ મને નથી ખબર કે એક સમય મારો પણ આવશે

અને મને પણ બધું મળવાનું છે મારી અંદર શારીરિક સંબંધ બાંધવાની ખૂબ જ ઈચ્છા શક્તિ છે પરંતુ ત્યારબાદ થયું એવું કે મારા ઓફિસની અંદર એક સ્ત્રી આવી હતી તે મારી આસિસ્ટન્ટ હતી તેને મારી સાથે ખૂબ જ ગમતું હતું તેવું મને લાગી રહ્યું હતું

એટલે મેં તેને તરત પૂછી લીધું કે શું તારે મારી સાથે બધું કરવું છે અને પછી તો શું હતું તેણે મને હા પાડી દીધી તેણે મને જેવી હા પાડી એટલે હું તરત જ તેની પાસે જતો રહ્યો અને મેં તને કહ્યું કે આજે સાંજે મારા ઘરે આવજે મારા ઘરે સ્કર્ટ પહેરીને આવી હતી અને તેને કપડાં પહેર્યા હતા તેની અંદર ખૂબ સરસ લાગી રહી હતી અને મેં તને માત્રને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે હવે મારે તારી સાથે બધું કરવું છે

અને તે પણ માની ગયા અને મને તેની સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવવાની હતી તે હું મને ખબર હતી તે કરી આવી અરે તરત તમે પહેલા તો તેને ખાવાનું આપ્યું અને ખાયા બાદ અમે બંને અમારા બેડરૂમની અંદર સવારે અમે બંને જ્યારે બેડરૂમની અંદર ગયા ત્યારે તેને ખૂબ જ ડર લાગતો હતો ત્યારે મેં તેને માત્ર અનુભવ વાળો વ્યક્તિ છું અને તને મારી સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવવાની છે

તું ચિંતા ના કર આપણે બંને ખૂબ જ મજા કરીશું અને પછી તો શું હતું તેને તેના બધા કપડા કાઢી નાખ્યા અને મેં મારા કપડાં કાઢી નાખ્યા અમે બંને વીએગરા નામની ગોળી પી લીધી અને ત્યારબાદ અમે બંને એકબીજા સાથે ખૂબ જ મજા માણી અને મને તો તેની સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ મજા પડી ગઈ અને હવે તો અમે બંને દરરોજ જ્યારે મળીએ છીએ ત્યારે બધું કરીએ છીએ તેને પણ મારી સાથે બધું કરવાની ખૂબ મજા આવે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *