મારી 40 વર્ષીય સાસુ દિવસમાં ત્રણ વખત શ-રીર સુખ માણવા જોઈએ છે, હવે તેન આગળથી નહિ પણ પાછળથી

about

પ્રશ્ન. મારી પત્ની અને હું દિવસ માં ત્રણ વાર ચ પા ચ પી કરીએ તો શું તેનાથી મને કોઈ નુકસાન થઈ શકે?

તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારી પત્ની અને તમે દિવસમાં ત્રણ વખત બધું કરો છો તો તેવા સમયની અંદર તમને કોઈ નુકસાન થઈ શકે કે કેમ તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તેમાં સમયની અંદર તમને કોઈપણ પ્રકારનું નુકસાન થવાનું નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકો છો બીજી વસ્તુ પણ છે કે તમે જ્યારે આ વસ્તુ કરો છો

ત્યારે નુકસાન થતું નથી ઘણા બધા લોકો પૂછતા હોય છે કે દિવસની અંદર અમે કેટલી બધી વખત બધું કરી શકે છે તો હું તમને ક્યાં માગું છું કે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે કેટલી વખત કરી શકો છો એક વખત વાત કરું છું કે એકદમ પતિ હતા અને તેને સામાન્ય રીતે બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થતી હતી તો તેઓ જ્યારે પોતાના હનીમૂન ઉપર ગયા હતા

ત્યારે શરૂઆતની અંદર એવો દિવસમાં છ છ વખત બધું કરતા હતા અને છતાં પણ તેઓને ઘણી બધી મજા આવતી હતી જેના કારણે તેઓ વધુમાં વધુ સમય વધુ કરતા હતા ને તે મને કોઈ પ્રકારે વાંધો પડતો નહોતો એટલે તમે સરળતાથી આવશ તો કરી શકો છો અને જેવા સમયની અંદર તમને કોઈ પણ વાંધો પડવાનો નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકશો એટલે તમે શું કરી શકો છો તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે કેટલી કલાક કરી શકો છો.

પ્રશ્ન. મને હવે પહેલાની જેમ ચ પા ચ લી કરવામાં રસ નથી જાગતો મારે હવે શું કરવું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે હવે તમને પહેલાની જેમ બધું કરવા માટે રસ નથી જાગતો અને જેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માંગુ છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો તેમાં તમને ગભરાવાની જરૂર નથી અને તમારે તેની માટે ઘણી બધી રચના જાગતો હતો તેની માટે પણ તમારી પાસે ઘણા બધા રસ્તાઓ છે

પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે સામાન્ય રીતે તમે જ્યારે બધું કરતા ઓછો ત્યારે તે સમય માટે શું કરવું જોઈએ તે વસ્તુ તમારે વિચારવું જોઈએ અને ત્યારબાદ તમે બીજી વસ્તુ કરી શકો છો બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમે જ્યારે બધું કરવામાં જાઓ છો ત્યારે તેવા સમયે રસ નથી જતો તે વસ્તુ કેમ નથી જતો રહેવું જોઈએ અને તેની માટે પણ તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો

તમે ખરાબ વિડિયો જોઈ શકો છો અને ત્યારબાદ જે વ્યક્તિઓ સાથે તમે બધું કરો છો તેની સાથે તમારે વધારે કરવું પડે અને તમારે જે ઈચ્છા છે તે તમારી ઈચ્છાઓને જગાડવી પડે અને ઈચ્છાઓ જગાડવા માટે ઘણા બધા પ્રકારની જેલા હોય છે

અને ઘણા બધા પ્રકારની કેપ્સુલ પણ આવતી હોય છે અને શીલાજી પણ તમે લઈ શકો છો તેવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકતા ત્યારે તમને ઘણી બધી મજા આવશે અને તે મજા ના કારણે તમે ઘણી બધી રીતે બધું કરી શકશો એટલે તમારે તેની ઉપર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે અને તમે જ્યારે સરળતાથી બધું કરી શકતું ત્યારે તમને ઘણી બધી મજા આવતી એટલે તમારા માટે બધું કરી શકશો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *