મારી ૪૦ વર્ષની પડોશણ ને મે તેના રૂમ ની અંદર સોફા પર વાંકી વાકી અને ત્યારબાદ…

nation

મારું નામ હિંમત બત્રીસ વર્ષનો સવાલ પ્રાઇવેટ કંપનીની અંદર જોબ કરું છું અને સામાન્ય રીતે મારો આવવાનો સમય સાંજનો હોય છે સામાન્ય રીતે હું ચાર વાગે ઘરે આવી જતો ઓછો અને સવારે વહેલો નીકળી જતો છું

મારી બાજુમાં કોઈ રહેતું નથી જેના કારણે મને ખૂબ જ દુઃખ થતું હોય છે હું ખૂબ જ એકલો રહું છું મારા મમ્મી પપ્પા ગામ રહે છે અને હું કંપનીમાં નોકરી કરવા માટે આવેલો છું સમીના રીતે હું અહીંયા હાલ શહેરની અંદર રહું છું અને શહેરની અંદર કોઈ મારું મિત્ર નથી હું એકલો રહું છું જેના કારણે મને ઘણી બધી વખત ખૂબ જ કંટાળો આવતો હોય છે

ઓનલાઇન વેબસાઈટ ઉપર પણ મેં ઘણા બધા મિત્રો શોધવાની કોશિશ કરી પરંતુ મને કોઈ મિત્ર મળ્યું નહીં અને ત્યારબાદ ઘણી બધી છોકરીઓને શોધવા માટે હું કોલેજની અંદર પણ ગયો હતો

પરંતુ ત્યાંથી પણ મને નિષ્ફળતા મળી જેના કારણે હવે હું ખૂબ જ ઉદાસ થઈ ચૂક્યો છું મને મારી ઉંમરનું પણ મળતું નથી જેના કારણે હું ખૂબ જ દુઃખી છું ગામડાની અંદર ઘણી બધી વખત ટ્રાય કરી ચૂકવ છુ

પરંતુ કોઈ છોકરી મને ત્યાં પણ હા પાડતી નથી હું તો ખૂબ જ આકાશ થઈ ગયો હતો પરંતુ મને નહોતી ખબર કે એક સમયે મારો પણ એવો આવશે કે મને પણ બધું મળશે અને એક વખત થયું કે અમારી બાજુની અંદર એક પડોશી રહેવા આવ્યા ત્યારે પડોશી રહેવા આવ્યા એટલે હું તેના ઘરે ચા પીવાના બહાને ગયો અને ત્યાં જઈને હું બેસી ગયો

એટલે ત્યાંથી એક સ્ત્રી બહાર આવ્યા શ્રી ની ઉંમર અંદાજે 40 વર્ષની હશે એટલે મેં તેને પૂછ્યું કે તમે કેમ એકલા તમારા પતિ ક્યાં ગયા છે તમારા છોકરા બધા ક્યાં છે તમારા મમ્મી પપ્પા ક્યાં છે એટલે તેમણે મને માત્ર એટલું છે કે મારા મમ્મી પપ્પા તો ગામ રહે છે અને હજુ સુધી મારા લગ્ન થયા નથી અને હું હાલ એકલી રહું છું મને કોઈ એવો પુરુષ મળ્યો નથી

જેની સાથે હું લગ્ન કરી શકું અને ત્યારબાદ હું તો ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયો હતો કારણ કે તે જે વ્યક્તિ હતી અને મને પણ તેની સાથે ખૂબ જ ગમી રહ્યું હતું અને ત્યારબાદ આગળ ચલાવતા કે મારા પણ હજુ સુધી લગ્ન થયા નથી અને હું આ કામ કરું છું જો તમારી ઈચ્છા હોય તો તમે મારી સાથે બધું કરી શકો છો એટલે તેને મને કહ્યું કે કરી શકો છો

તેનો મતલબ ત્યારબાદ મેં વાતને પલટાવતા કહ્યું કે મતલબ લગ્ન કરવા હોય તો મને કહ્યું કે હા કંઈ વાંધો નહીં એક મહિના પછી આપણે જોઈ જશો અમે લોકોએ અમારું રિલેશન આગળ વધાર્યું અને એક મહિના પછી તે સ્ત્રી પણ માની ગયા અને પછી તો શું હતું મારી 40 વર્ષની પડોસન ને તેના જ સોફા પર વાંકી વાળીને ભારે મજા આપી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *