મારી ૨૮ વર્ષની માસી સાથે એકલામાં તેમના બેડ પર રાત્રિમાં છાનામાના શરીર સુખ માણ્યું.

GUJARAT nation

મારું નામ દીપક છે 27 વર્ષનો છું અને હાલ પોતાના ધંધો કરું છું અને મારો ધંધો કરવાની ખૂબ જ મજા આવે છે કારણ કે મારે ધંધાની અંદર ઘણી બધી છોકરીઓ આવતી હોય છે અને તે છોકરીઓને જોવાની મને ખૂબ મજા આવતી હોય છે

ઘણી બધી વખત તો તે છોકરાઓને બધું કરવાની ઓફર પણ કર્યો છે અને તેને હું પૈસા આપીને બધું કરી પણ લેતો હું છું આમ તો હજુ સુધી મારા લગ્ન થયા નથી અને મારો કોઈ વિચાર 35 વર્ષ સુધી લગ્ન કરવાનો નથી અને તે મારે મારા જીવનને જીવવું છે

જેના માટે હું લગ્ન કરવા માંગતો નથી એટલે વારંવાર હું ઘણી બધી વખત ચલાવી લે તો હું મજા આવતી હોય છે પરંતુ પણ છે તે ખૂબ જ સરસ લાગે છે પરંતુ મારા માસીને લગ્ન થયા નથી અને તેને મને બહુ મજા આવી રહી છે

માસી ના લગ્ન થયા નથી એટલે ઘણી બધી વખત એવું બની શકે કે માસ મારી પાસે આવી શકે પરંતુ હવે તો મારો સંબંધ પ્રકારનું છે કે અમે કઈ કરી શકતા નથી પરંતુ મને નથી ખબર કે મારા માસી જશે

તમારી ઉપર આટલા બધા પેહલો કરેલા હશે એક વખત થયું એવું માસીના ઘરે રહેવા માટે ગયો હતો અમે બધા લોકો સૂતા હતા. અમે જ્યારે બધા લોકો સૂતા હતા તારી માસી પણ મારી બાજુમાં આપવા તો નાખીને સૂતેલા હતા ત્યારબાદ માસી જ હતા તેઓ તરત મારી પાસે આવ્યા ને મારી ચાદરમાં આવીને મારી ચાદરમાં સુતા એટલે તરત જ મને વિચાર આવ્યો

અને માસીને કહ્યું કે તમે શું કરી રહ્યા છો પછી મને માત્રને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે તું બધાની સામે જોર જોરથી ના બોલ બધા જાગી જશે ધીમે ધીમે વાત કરું કઈ નહીં કરું તો હું પણ સુઈ ગયો શાંતિથી પરંતુ મારા બાજુમાં આવેલા હતા એટલે હું શાંતિથી સૂઈ શકું તેવો તો હતો નહીં એટલે હું પાછો જાગી ગયો અને શાંતિથી માસીને જી નીચેનો ભાગ હતો

ત્યાં અમે હાથ નાખી દીધો મારો હાથ જેવો ત્યાં પડ્યો એટલે માસિક જાગી ગયા મારા માસી તેવા તરફ જાગ્યા એટલે મને પણ બીક લાગી હતી મને કહ્યું કે હા કંઈ વાંધો નહીં તારે જે કરવું હોય એ કર તારી માટે તૈયાર છું અને ત્યારબાદ બધાની વચ્ચે છાના માના એક ચાદર ની અંદર માસી સાથે બધું કર્યું અને મને ખૂબ જ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *