મારી 26 વર્ષની કુંવારી માસી મને કહે છે કે, “તું આવડો મોટો થઇ ગયો અને તે હજુ સુધી કોઈપણ છોકરીનું સીલ તોડ્યું નથી… ચાલ આવી જા આજે તને શીખવાડું ”

about

પ્રશ્ન. મને મારા સસરા ખૂબ જ લબ લાબાવે છે અને મારા પતિ રાત્રે મારી સાથે આવું કરે છે હું શું કરું?

તમને ખૂબ જ બધું કરે છે અને ત્યારબાદ તમારા પતિ રાત્રીના સમયમાં તમારી સાથે બધું કરે છે તેની અંદર તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની અંદર તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો પહેલા તો તે વસ્તુ છે કે તમારા ઉપર હક નથી પરંતુ છતાં પણ તમે તમારા સાથે બધું કરો છો અને તેની ઉપર હું મને સમજુ છું

કે તમારા જે છે તેને તમે આપી દેશો અને સામેથી તેમને કહું છું કે તમે તેની સાથે બધું કરો એટલે તમારા તમારી સાથે બધું કરતા હોય છે પરંતુ તમને માત્ર કહું છું કે તમારી રીતે હું ન કરવા દેવું જોઈએ અને તમારે તેમને ના પાડવી જોઈએ કારણ કે તમારા પતિ પણ થાકીને આવતા હોય છે અને તમારા પતિને પણ લેવું છે કે તમારી સાથે કરીને તમે તો તમારી પતિના પત્ની છો અને પત્ની જોવે છે

તેની પત્નીને એક જ અપેક્ષિત થતી નથી તેના સમયે ઘણી બધી સમસ્યા થઈ જતી હોય છે અને તમારે તે વસ્તુ ધ્યાન રાખવું પડે અને સામાન્ય રીતે તમારા પતિને તમને મજા આપવા ધ્યાન રાખવું પડે

જો તમે આ વસ્તુ નથી કરતા તો આ સમયની અંદર આગળ જતા તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ આવી શકે છે મેં તમને સારી રીતે માનસિક અને સામાજિક સમસ્યાઓ પણ આવી શકે છે અને તમારી પર્સનલ લાઇફ પણ ખરાબ થઈ શકે છે એટલે તેનું તમારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ.

પ્રશ્ન. મારી જૂની ગર્લફ્રેન્ડ પાછી હવે મારી સાથે છેલ્લીવાર ચ પા ચ પી કરવા માંગે છે હું તેને શું કહું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારી જૂની ગર્લફ્રેન્ડ હવે તમારી માટે છેલ્લી વાર બધું કરવા માટે માંગે છે અને તેની માટે તમે શું કરી શકો તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તમારી જે જૂની ગર્લફ્રેન્ડ હતી તેને તમે જૂની કેમ કરી રહ્યા છો કે તમે નવું રિલેશન શોધી લીધું એટલે અથવા તો તમે તમારા ગર્લફ્રેન્ડને મૂકી આવ્યા હતા અથવા તો તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમને મુકેલા હતા

તે તમારે જોવું પડે એટલે તો તે વસ્તુને સોલ્વ કરવો અને ત્યારબાદ તમે કેમ છુટા પડ્યા હતા તે વસ્તુ વિશે વિચારવા નહીં તેના કારણો વિશે વિચારો જો તે કારણે જે ખૂબ જ ગંભીર હતું અને ગંભીરતાના કારણે તમે છોડેલા હતા અથવા તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમને જોડાયેલા હતો તમારી પાસે ન જવું જોઈએ કારણકે તમને તે પરિસ્થિતિની અંદર સ્વીકાર નહીં કરે

અને તે માત્ર મજા લેવા માટે આવે છે પરંતુ જો એવું કોઈ કારણ હોય કે તેની અંદર કોઈ છે નહીં અને સામાન્ય રીતે તમારો સામાન્ય ઝઘડો થયો એના સામાન્ય રીતે તમે છુટા થયા હોય તો તેમની અંદર તમે કઈ કરી શકતા નથી.

તમને આ રીતે તમે જઈ શકો છો અને મજા પણ કરી શકો છો તમે કોઈપણ પ્રકારે વાંધો નથી એટલે તમારે તે વસ્તુ જોવી પડે અને ત્યારબાદ બધું કરવું પડે તમે છેલ્લી વખત પણ બધું કરો છો તો તેમની સાથે છેલ્લી વખત છો તમે પાછા રિલેશનમાં પણ આવી શકો છો પરંતુ ઝઘડો નાનો હોવો જોઈએ એટલે તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ અને ત્યારબાદ તમે બધું કરો તો તેની અંદર કોઈપણ પ્રકારે વાંધો નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *