મારી ૨૪ વર્ષની વિદ્યાર્થિની મારી પાસે આવીને બોલી,” સાહેબ આજે હું તમારા ઘરે આવીશ મને બાયલોજીના પ્રેક્ટીકલ કરાવજો.

nation

મારું નામ જીગર છે હું 24 વર્ષનો છું અને હાલ હું કોલેજની અંદર ભણાવું છું મને કોલેજની અંદર ભણાવું ખૂબ જ ગમે છે એટલે નહીં કે મને મારો વિષય ગમે છે પરંતુ તેની માટે કે ત્યાં ખુબ જ સરસ માલ અને ફટકાવવા આવતા હોય છે

એવી એવી છોકરી આવતી હોય છે કે જેઓની નીચેની જે જગ્યા હોય છે તે હજી ફાટેલી હોતી નથી અને તેઓએ ખુબ જ સરસ રીતે સાચવેલી પણ હોય છે આવું એટલા માટે કહી શકું છું

કે એક વખત એક છોકરી મારી પાસે સામેથી પ્રપોઝલ લઈને આવેલી હતી અને ત્યારબાદ તે છોકરી સાથે મેં ભારે મજા માણેલી હતી અને મને પણ ખૂબ મજા પડી ગઈ હતી આમ તો હજુ સુધી મારા લગ્ન થયા નથી

પરંતુ આવી છોકરીઓ મને મળી જતી હોય છે જેના કારણે મારું કામ હું ચલાવી લેતો આવું છું. અમારા ક્લાસની અંદર એક નવી છોકરી આવેલી હતી જે 24 વર્ષની હતી અને જેનું નામ રીટા હતુ રીટા ખૂબ જ સુંદર લાગતી હતી

અને ઘણા બધા છોકરાઓ તેની પાછળ પડેલા હતા પરંતુ તેને ખબર નહોતી કે તેના જે સાહેબ છે એ જેટલા જોરદાર છે કે તે કોઈ છોકરી છોકરાઓ પાસે જવાની નથી પરંતુ તેના સાહેબ પાસે આવવાની છે

એક વખત થયું એવું કે હું બાયોલોજી લેતો હતો અને બાયોલોજીમાં છોકરી મને ખૂબ જ પ્રશ્નો પૂછતી અને જ્યારે તે મને પ્રશ્નો પૂછીશ ત્યારે મને ગુસ્સો તો આવતો કારણ કે મને પણ ઘણા પ્રશ્નો નહોતા આવડતા

પરંતુ એક વખત જ્યારે મેં તેને સામું જોઈ ત્યારે તેને તરત જ મને કહ્યું કે તમે ખૂબ જ સરસ લાગો છો અને આટલી ઉંમરે પણ આટલું સરસ તમે લાગો તેનો રાસ શું એટલે મને તે છોકરી ખૂબ જ ગમતી હતી અને ત્યારબાદ મેં તેમને એટલું જ કહ્યું કે બેટા આ મારો નંબર છે ઘણી વખત તને ફ્રી થાય ત્યારે કોલ કરજે અને એક વખતે છોકરી મારી પાસે આવી સાંજનો સમય હતો

અને હું મારા ઘરે જઈ રહ્યો હતો ત્યારે તેણે મને કહ્યું કે સર મને મારા ઘરે ડ્રોપ કરી દો અને હું તેને ઘરે ડ્રોપ કરવા માટે ગયો અને ડ્રોપ કરીને હું જ્યારે નીકળતો હતો ત્યારે તેણે મને માત્રને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે સર આ મારું ઘર છે અને મારા ઘરની અંદર મારા મમ્મી પપ્પા મહિના માટે બહાર ગયેલા છે તમે જ્યારે પણ ફ્રી હોય

ત્યારે મારા ઘરે આવી જજો અને મારા ઘરે આવીને મને બાયોલોજી શીખડાવજો અને કે મને બાયોલોજીના પ્રેક્ટીકલ કરવા ખૂબ જ ગમે છે અને જ્યારે તેને આ વાત કરી ત્યારે હું તો ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયો હતો કારણકે બાયોલોજીના પ્રેક્ટીકલ એટલે મારી તો મજા અને હું જ્યારે તેને ઘરે ગયો એટલે તેને મને બાયોલોજીના પ્રેક્ટીકલ કરાવતા કરાવતા ઉછાળી ઉછાળીને ખૂબ જ મજા આપી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *