મારી 23 વર્ષની સાળી કોલેજ કરે છે તેને કોપર “ટી” મુકાવી છે..જીજાજી હવે અંદર પાણી કાઢો તોય વાંધો નથી આમાં મને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

GUJARAT

પ્રશ્ન. હું 25 વર્ષનો છું. મને મારી પત્ની સાથે શ-રીર સુખ માણવામાં મજા આવતી નથી. પણ મારી પત્ની કહે છે કે અંજલિને એક રાત્રે તમારી પાસે મોકલીશ તો તેની સાથે શરીર સુખ માણી શકાય?

તમે 25 વર્ષના છો અને તમારી પત્ની સાથે સુખ માણવા માં તમને મજા નથી આવતી અને તમારી પત્ની એવું કહે છે કે અંજલિને એક રાત્રે તમારી પાસે મોકલીશ તો સૌ પ્રથમ હું તમને જણાવવા માગું છું કે તમારે તો પહેલા તમારી પત્નીને પૂછવું પડશે કે આ તમને શાંતિથી કહી રહી છે કે પછી એ તમને ગુસ્સાથી અથવા ઉદાસ થઈને કહે છે

આ તમારે શીખવું પડશે પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે તમારી પત્ની સાથે તમારા લગ્ન થયા છે તો ત્યારબાદ તમારી પત્ની તમારી માટે બધું હોવી જોઈએ અને તેની સાથે તમારે બધું કરવાનું છે જો તમે બહાર ના કોઈ વ્યક્તિ સાથે બધું કરો છો તો તેઓ ખૂબ જ ખરાબ વસ્તુ કહેવાશે પરંતુ હવે તમે નક્કી કરી લીધું છે અને તમે કરવા માંગો છો

તો સામાન્ય રીતે હું તમને જણાવવા માંગીશ કે હા તમે જે અંજલિ નું નામ દઈ રહ્યા છો અથવા તો જે વ્યક્તિ છે તેની સાથે તમે બધું કરી શકો છો તેમાં કોઈપણ પ્રકારનો સમસ્યા પેદા થવાની નથી

પરંતુ જ્યારે પણ તમે તેની સાથે સર્વે સુખ માણવા માટે જાવ છો ત્યારે કોન્ડમનો ઉપયોગ તમારે ફરજિયાત કરવો પડશે કારણ કે જો તમે એવું નથી કરતા તો તમને જાતે રોગ થવાની સંભાવના રહે છે અને તેમને પણ ઘણી બધી સમસ્યા થઈ શકે છે.

પ્રશ્ન. મારી 23 વર્ષની સાળી કોલેજ કરે છે તેને કોપર “ટી” મુકાવી છે..જીજાજી હવે અંદર પાણી કાઢો તોય વાંધો નથી આમાં મને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

તમે કહો છો કે તમારી 23 વર્ષની સાળી કોલેજ કરે છે અને તેને કોપર ટી મુકાવી છે અને હવે તો તમને કહે છે કે તમે હવે અંદર પાણી કાઢો તોય વાંધો નથી અને આમાં તમને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે કે નહીં તો હું તમને જાણવા માગું છું કે આમાં તમને કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા થવાની નથી તમારી સાડી હવે કોપર ટી મુકાવી દીધી છે

અને તમને ખ્યાલ હોય તો આ એક એવા પ્રકારની વસ્તુ હોય છે કે જેમાં આપણે પુરુષો કોન્ડમ પહેરીએ છીએ તેવી રીતે કોપરટી સ્ત્રીઓ માટે આવતી હોય છે અને જ્યારે સ્ત્રીઓ આ વસ્તુ પહેરી લેતી હોય છે ત્યારબાદ પુરુષ હોય કોન્ડમ પહેરવાનું હોતું નથી કોન્ડોમ પહેર્યા વગર પુરુષ તેમની સાથે બધું કરી શકતો હોય છે જેથી સ્ત્રીઓને બધું કરવામાં ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે

અને પુરુષને પણ ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે અત્યારે આધુનિક દુનિયા છે અને આધુનિક દુનિયા નું એક પ્રકારની ગણી શકાય અને તે ખૂબ સારી વસ્તુ છે એટલે તમને હવે જો તે કહે છે કે તમે અંદર પાણી કાઢો તો એ વાંધો નથી તો તમે જરૂરથી તેની અંદર પાણી કાઢી શકો છો અને તમે તેની મજા માણી શકો છો તેમાં તમને કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા થવાની નથી એટલે તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી તમે મજા કરશો તેમાં કોઈ વાંધો નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *