મારી 22 વર્ષની સાળી રાત્રે જોઈને..આંગળી નાખીને આનંદ કરે છે..એક દિવસ મેં એને કહ્યું હું મજા કરાવી આપું

about

પ્રશ્ન. મને હસ્ત મૈથુન કરવાની ખરાબ આદત પડી ગઈ છે મારે શું કરવું?

તમે હવે એવું કહી રહ્યા છો અને તેની માટે તમારે શું કરવું જોઈએ તો હું તમને કહેવા માંગુ છુ પહેલા તો તમારે જે શબ્દ છે કે ખરાબ હતો તે વસ્તુ તમારે દૂર કરી દેવી જોઈએ તમારી આદત છે તે વાત સાચી છે

પરંતુ ખરાબ આદત તે વસ્તુ ન હોવી જોઈએ તે બધી આ વસ્તુ કરતા હોય છે એટલે તમારે તેમાં કોઈ પણ વધારે એવું જવું જોઈએ નહીં બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે સમયની અંદર તમે કોઈ વાંધો પડતો નથી

પરંતુ તમે તો તમારી અંદર જે ઈચ્છા શક્તિ હોય છે તેને કરવા માટે વધુ કરતા ઓછો અને તમને ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે અને તે તો નેચરલ છે અને જે વસ્તુ કુદરતે આપેલી હોય છે તે કોઈ દિવસ ખરાબ હોય તો નથી એટલે તમારે તે મનમાંથી કાઢી નાખવું જોઈએ બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે હા એક વસ્તુ છે કે તે આદત હોય છે

તે ખરાબ ત્યારે બંધ હોય છે જ્યારે તમે દિવસની અંદર ચારથી પાંચ વખત બધુ કરતા હોય અથવા તો તમે અત્યારે જો હું એક વસ્તુ કહેવા માગું છું કે તમે જ્યારે અત્યારે કરો છો અથવા તો તમે વધુમાં વધુ સમય જ્યારે બધું કરો છો ત્યારે તેવા સમયની અંદર તમે ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે એટલે તમારે માપની અંદર બધું કરવું જોઈએ એના પ્રમાણસર જ્યારે તમે કરશો તો તેવા સમયમાં તમને ઘણી મજા આવશે.

પ્રશ્ન. શું હું મારા થી મોટી ઉંમર ની ભાભી ને મજા આપી શકું?

તમે કરી રહ્યા છો કે તમારાથી મોટી ઉંમરની ભાભીને તમે મજા આપી શકો કે કેમ તો હું તમને કહેવા માગું છું કે હા તમે કેમ ના આપી શકો તમે મજા આપી શકો છો તમે તમને કોઈપણ વાંધો પડવાનો નથી અને સામેવાળી વ્યક્તિને પણ વાંધો નથી પણ પરંતુ તે તમારી કેપીસીટ ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે કેવી કેપેસિટી ધરાવો છો અને તમે કેવી રીતે બધું કરી શકો છો

તેની ઉપર તે બધું રાખે છે અને તમે સમાન રીતે બધું કરી શકો છો પરંતુ મોટી ઉંમરના ભાભી હોય તો તેને પણ તમે મજા આવી શકશો તેમાં તમને કોઈ પણ પ્રકાર વાંધો પડવાનો નથી પરંતુ હું તમને માત્ર એટલું માગું છું કે તમે કેમ કરવા માંગો છો તો પણ વસ્તુ તમારે જોવી જોઈએ અને ત્યારબાદ તમારે બધી વસ્તુ વિચારવી જોઈએ ત્યારબાદ તમારે બધું કરવું છે

બીજું જેના કારણે તેની અંદર વધારે હશે અને તમારા બધું કરવા માટે માણસ તમારે તેને મજા આપવી પડશે અને ઘણી બધી પોઝિશનમાં પણ તમારે કરવું પડશે એટલે જેની માટે તમારે ઘણી બધી વખતનો પ્રયોગ કરવો પડશે કારણ કે તમારી અંદર ઘણી બધી વખત એવું પણ થશે કે કેપેસિટી નહીં થાય તો તે સમયમાં તમે ઘણી બધી સમસ્યાઓ થવાની સંભાવના રહે છે

તમારી જોવી પડે અને ત્યારબાદ તમારે બધું કરવું છે બીજું અનુભવ છે અને તમારે તેને શીખડાવવાનું નહીં પરંતુ ઓલરેડી તેને ઘણું બધું આવડતું હશે અને જેના કારણે તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થશે એટલે હું તમને માત્ર એટલું માગું છું કે તમારી સાથે બધું રાખવું જોઈએ અને તમારે તમને મજા આપવા માટે ઘણું બધું મથવું પડશે તો મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *