મારી 21 વર્ષની સાળી દરરોજ રાત્રે સતત 5 કલાક સુધી મારી સાથે શ-રીર સુખ માણે છે..તો પણ તેનું પાણી નીકળતું જ નથી

nation

મારું નામ યસ છે મારી ઉંમર 25 વર્ષની છે અને અમારી બાજુમાં એક છોકરી રહે છે તેનું નામ નિકિતા છે અને અમે એકબીજાને ઘણા સમયથી ઓળખે છે પરંતુ મોટા થઈ ચૂક્યા છે

તેથી અમને બધુ કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે કે એક દિવસ નિકિતાના પરિવારના બધા લોકો બહાર ગયા હતા અને નિકિતા એટલી હતી તેથી પણ તેના પરિવારમાંથી મને તેઓ કહી ગયા હતા

કે તારે નિકિતા નું ધ્યાન રાખવાનું છે તેથી મેં તો તેઓને હા કહી દીધું અને પછી મેં નિકિતાનું ધ્યાન રાખવા માટે તેના ઘરે પહોંચી ગયો અને પછી જ્યારે પહોંચ્યો એટલે નિકિતા તો તેના મોબાઈલમાં અસલી વિડીયો જોતી હતી

અને જલ્દી જોતી હતી એટલે તેની સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થઈ ગઈ અને પછી મેં સીધું નિકિતા ને પૂછી લીધું કે જેને ગીતા આજે તારા ફેમિલીમાં કોઈ છે નથી અને હું અને તું આપણે બંને અંગ છે

અને તેથી તેને ખ્યાલ જ હોય કે બધું કરવાની ખૂબ ઈચ્છા થાય ઈચ્છા થતી હોય છે પરંતુ મેં તને કેવી રીતે વિચાર કરતો હતો એટલે મને પણ બધું કરવાની ખૂબ ઈચ્છા થઈ ગઈ અત્યારે જ બધું કરું છું

એટલે મેં એને કીધું બંધ કરી દીધો અને પછી એમણે શું પડે છે ઊંધી વાળી દીધી અને પછી મને કીધા ને કહેવા લાગ્યો કે જેની કી તાજા કરવાની ખૂબ જ મજા આવવાની છે જો નિકિતા તારી ઈચ્છા હોય તો જ આપણે બધું ક્યારે તું એ તો જોયું કે હું મારા મોબાઈલમાં એવા વિડિયો જોઉં છું તેથી મને પણ કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે અને મને આનંદ છે

કે તું એ મને સામેથી પૂછી લીધું તો હું તને પૂછવાની હતી અને પછી હવે મને કરવાની જેમ મજા આવે છે તેવી રીતે જ મેં નિકિતા ના ઉપરના કપડા કાઢ્યા અને તેના જે બંને બોલાતા તે દબાવવા લાગ્યો તેના બંને હતા અને જેને દબાવાની ખૂબ જ મજા આવી ગઈ પછી મેં મારો મોળું થોડું નીચેથી જવા તેના પેટ ઉપર અને તેના પેટ પર મેં કિસ કરવા લાગ્યો હતો

પછી ધીમે ધીમે તેની નીચે ગયો અને તેને તેના બંને પગ પહોળા કરવા માટે તેના બંને પગ પહોળા કરી લીધા હતા પછી હું તેની વચ્ચે બેસી ગયો અને નીચેની જે જગ્યા હતી

તેની ગુફા તેને હું ચુસવા લાગ્યો અને તેને પણ ચૂસવાની ખૂબ જ મજા આવી કે પછી મેં જેના પોઝીશનમાં રીતે પોઝીશનમાં મેં તેને ઠોકવાનું શરૂ કરી દીધું અને પછી તે પણ કહેતી હતી કે અરે યસ તો ખૂબ જ સરસ રીતે કરે છે આ સુધી મને તારા જેવું કોઈ મળ્યું નથી અને મને એ પણ થાય છે કે તે મારી સાથે કર્યું અને મેં એ સુખ નો આનંદ લીધો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *