મારી 21 વર્ષની સાલીએ મને વિ-યાગ્રા પીવડાવી અને આખી રાત શ-રીર સુખ માણ્યું..સવારે તેની લાલ લાલ થઇ ગઈ

about

મારું નામ નીતા છે અને મારી ઉંમર 30 વર્ષની છે અને હું હું અત્યારે મારા ગામથી દૂર શહેરમાં અમે મારા પરિવાર સાથે રહું છું અત્યારથી અમે એક ભાડેના મકાનમાં રહીએ છીએ

અને અમને ખબર છે કે દર મહિનાની પહેલી તારીખે અમારે ભાડું ચૂકવવાનું હોય છે પરંતુ પાછા પાંચ મહિનાથી તો ભાડું આપતા જતા પરંતુ આ મહિને અમે અત્યારે ભાડું આપી શક્યા તેમ નથી

તેથી જ્યારે હવે પહેલી તારીખ આવવાની હતી ત્યારે અમારા મકાનમાં દેખાવાના હતા તેની મને ખબર હતી અને તમારા પતિને પણ તેની ચિંતા હતી તેથી તેઓ તેમના કામ ઉપર ગયા નથી કહેવા લાગ્યા કે મારે ભાડાની ખૂબ જ જરૂરી છે જો તમે આપો તો મને સારું પડશે પરંતુ તેને બીજે દિવસે પહેલી તારીખ થઈ ગઈ અને ભાણા નું થયું હોતું નથી

અને પછી જ્યારે મકાન માલિક આવ્યા ત્યારે હું તેમને કહેતી હતી કે અરે આ મહિને તો અમારાથી ભાડું આપી શકાય તેવું નથી અમે આવતા મહિને સુધારો આપી દેશો અને પછી અમારા મકાન માલિક તો કહેવા લાગ્યા

કે અરે કંઈ આપો તો પણ ચાલશે પણ તું ભરાના બદલામાં મને તમારી પાસેથી એક વસ્તુ જોઈએ છે અને હું તો વિચારમાં પડી ગઈ કેમ તો શું જોઈએ છે મકાન માલિકને કે તેઓ ભાડાના બદલામાં માંગે છે અને પછી મેં તો તેમને પૂછવા લાગી કે તમને શું જોઈએ છે મકાનના ભાડાના બદલામાં અને તે કહેવા લાગ્યા કે મારે તારી સાથે શરીર શોખમાં આવું છે અને તે જ મોઢું હશે

જો તું હા કહે તો મને ખૂબ જ ગમશે અને પછી મેં પણ તેમને હા કહી દીધું પછી તેઓ ને હું મારા બેડરૂમની અંદર લઈ ગઈ અને પછી તેમની સાથે બધું કરવાનો શરૂ કરવાના હતા તેવું જણાવતા હતા

મને ઉપરથી નીચેના બધા કપડા કાઢવા માટે જાણે પછી મેં મારા બધા કપડા કાઢ્યા હોય તો આગળ પાછળ બધી બાજુથી મારા શરીર ઉપર આવતા હતા અને ખૂબ જ મજા લેતા હતા અને પછી મને બેડ ઉપર સુવા માટે જણાવવાનું કે સૂઈ ગયા અને મેં મારા બંને પગ પહોળા કરી લીધા અને તેઓ પણ અમારા બંને પગ ની વચ્ચે આવીને બેસી ગયા

અને પછી બધું કરવાનો અને તેઓ મારા પતિ કરતા પણ સારો કરતા હતા તેનો મને અહેસાસ છે અને પછી મેં તેને કહેવા લાગી કે તમે તો મારા પતિ પત્ની સારું કરો છો મને તમારી ખૂબ જ મજા આવે છે અને પછી તે તો કહેવા લાગ્યા

ક્યારે હવે દરેક મહિને ભારાના બદલામાં હું તમારી પાસેથી આજ લઈશ અને પછી મને પણ ચૂકવવું નહીં પડે તેથી મેં ખુશ હતી અને મારા મકાન માલ મારા મકાનમાં માલિક શરીર સુખ મારીને ખુશ હતા તેથી પછી દર મહિને હું તેમની સાથે એક રાત આપતી હતી અને તેમની સાથે મજા કરતી ગઈ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *