મારી 21 વર્ષની કુંવારી સાલી રાત્રે એટલા શોર્ટ મારે છે કે તેની પાણી નીકળતું જ નથી..પણ મારુ છોલાઈ જાય છે

about

મારું નામ પ્રવીણ છે મારી ઉંમર 30 વર્ષની છે મને બધાની સાથે કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થતી હોય છે પરંતુ આજ સુધી મને એવું કોઈ મળ્યું નથી કે હું જેની સાથે કરી શકું નથી

મારી કોઈ ગર્લફ્રેન્ડ નથી મારી કોઈપણ કે નથી કોઈ ફ્રેન્ડ કે ફક્ત તમારી સાથે કરવા માટે તૈયાર થાય અને હું કોલ ગર્લને પણ બોલાવતો નથી કારણ કે તેઓ સાથે મને કરવાનું ગમતું નથી

તેથી હું ઘણી વખત વિચાર કરતો પછી એક દિવસ મેં મારા ફોનની અંદર બ્રાઉઝરમાં બધા વિડીયો જોતો હતો ત્યારે મને બાજુવાળા પડોસન જોઈ કે કે હું મોબાઈલમાં આવું જોઉં છું અને હું મારા હાથ વડે આવું બધું કરું છું તેથી તેને વિચાર આવ્યો હશે કે હવે મારે તો કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે ત્યારે કોઈ કરતો નથી

તેથી તે એક દિવસ મારા ઘરે આવીને પછી કહેવા લાગી કે જો પ્રભુ મને ખબર છે કે તારી ઉંમર 30 વર્ષની છે અને મારી ઉંમર ખૂબ જ વધારે છે 60 વર્ષની છે પરંતુ મને આજે પણ એટલી જ તીવ્રતાથી ઈચ્છા થાય છે પરંતુ મારી સાથે કોઈ કરવા તૈયાર જ નથી અને મને પણ ખબર છે તો પણ કોઈક કંઈક કરતું નથી તેથી જો તું હા કહે તો મારે તારી સાથે બધું કરવું છે

અને પછી મેં તો વિચારમાં પડી ગયો કે આ સહિત વર્ષનો માસી શકે પણ શું મજા આવવાની એમ કરીને હું તો મજાક મને મજાકમાં માસીને પછી કહેતી હતી કે મને પણ ખૂબ જ મજા આવશે એમ કરીને પછી મેં મારા બેડરૂમની અંદર એ વૃદ્ધને લઈને પછી ત્યાં તો તેને એટલી તીવ્ર ઈચ્છા હશે કે તેને જાતે જ મારા બધા કપડા કાઢી લીધા અને પછી મને મુખમૈથુન કરવા લાગી

અને જ્યારે મેં એવા વિચાર કર્યા ત્યારે તે કહેતી હતી કે જો પ્રવીણ તને આજ સુધી આવી મજા કોઈ સાથે આવી ન હશે એવી હું તને મજા કરું એમ કરીને કે જ્યારે મુખમૈથુન કરતી હતી ત્યારે ખૂબ જ મજા આવતી હતી અને પછી મેં પણ તેને કહી દીધું કે તું ભલે વૃદ્ધ છે પરંતુ તમે ખૂબ જ સુંદર રીતે બધું સારો એવો અનુભવ છે તે તમે સારી એવી મજા પાડી શકો

તેથી મને તમારી સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવે છે અને પછી જ્યારે એ સહિત મજા કરાવી અને પછી મેં તો તેને વાંકી વારી અને પાછળથી મેં એને ઠોકી નાખી પછી આગળથી અને પછી મેં તેને બધી રીતે અલગ અલગ પોઝિશન આવે તેવું જણાવ્યું અને પછી કહેવા લાગી કે હા મારે પણ આવું બધું કરવું છે પરંતુ હવે બીજી વખત આપણે આવું બધું કરશું એમ કરીને તે વૃદ્ધો તો નથી જતી રહી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *