મારે ત્યાં કામ કરવા આવતી છોકરીને પૈસાની જરુર હતી તો મેં આપ્યા અને એને મને બેડરૂમમાં ખુશ કરી દીધો કે વાહ શેઠ આટલો મોટો તો..

about

મારું નામ મીત છે અને મારી ઉંમર 30 વર્ષની છે હું મારા ઘરેથી દૂર રહીને કામ કરો છો હું ડોક્ટર છું અને હું એકલો મકાનમાં રહું છું મારી સાથે મારા ફેમેલી માંથી કોઈ રહી શકે તેમ નથી

તેથી હું એકલો રહું છું અને હું એકલો રહું છું એટલા માટે જ મેં મારા ઘરમાં એ એક કામવાળી રાખી છે કે જે તેના સમયથી આવીને બધું ઘરનું કામ કરી જાય અને હું તેને તેના કામના બદલામાં પૈસા આપી દેતો હતો

અને હું સમયથી પૈસા આપતો હતો એ જ રીતે તમારું બધું કામ સમયથી કરી જતી હતી અને એક દિવસ એવું થયું કે મારે મારા હોસ્પિટલમાં રજા ટીમ અને હું મારા ઘરે એકલો હતો અને એવામાં એવું થયું કે તે દિવસે સવારે ઘરની કામવાળી ને આવવાનું થયું અને તે મને ઘરે જઈને મને કહેવા લાગી કે સર આજે કેમ તમે ઘરે છો અને પછી મેં કહ્યું કે બસ મને આજે જવાની ઈચ્છા નથી

તેથી હું ભરે છું અને તે દિવસે મારી કામવાળી ખુબ જ સરસ રીતે તૈયાર થઈને ઘરે આવી હતી અને તેને જઈને મને બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થઈ ગઈ અને પછી મેં તેને તેનું બધું કામ ફટાફટ પટાવવા માટે કહ્યું અને તેને તેનું જલ્દીથી કરી નાખ્યું અને પછી મેં કહ્યું કે મારે તારું થોડું એવું કામ છે

તો તું તેથી મારા રૂમમાં અને પછી તે તેનું બધું કામ પતાવીને મારા રૂમમાં આવી અને પછી મેં તેને મારા બેડ ઉપર બેસવા માટે કહ્યું અને તે મારા બેટુ પર બેસી ગઈ એટલે મેં તેને કહ્યું કે મારે તારી સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે આજ સુધી મને એવી કોઈ છોકરી મળી નથી કે જે મારી સાથે બધું કરવા માટે તૈયાર થાય જો તારી હા હોય તો હું તને તું કહે તેટલી રકમ આપવા માટે તૈયાર છું

અને મારી કામવાળી ના પૈસાની ખૂબ જ જરૂર હતી તેથી તેને વધુ કરવાની હા કહી દીધી અને પછી મેં તેને બેડ ઉપર તેના કપડા કાઢીને સુવા માટે કહ્યું અને પછી મેં તેની ઉપર સૂઈ ગયો અને પછી તેની ઉપર સુઈ ગયા બાદ બધું દબાવવા લાગ્યો અને મારો એક હાથ તેની ગુફા પાસે જવા દીધો તેની ગુફા ખૂબ જ મોટી થઈ ચૂકી હતી તેથી મેં તેને પૂછ્યું કે તું બધા સાથે કરે છે

અને તે કહેતી હતી કે હા સર મને પૈસાની ખૂબ જ જરૂરી છે તેથી હું જ્યાં કામ કરવા માટે જાવ તો તેની સાથે બધું કરતી હોઉં છું અને તેના બદલામાં હું પૈસા લઈ લઉં છું કારણ કે મને પૈસાની ખૂબ જ જરૂર છે પરંતુ આજ સુધી મને કોઈ એવું મળ્યું નથી કે જે મારી સાથે લગ્ન કરે અને મારી સાથે રહે તેથી મને વિચાર આવ્યો કે હું તારી સાથે લગ્ન કરીશ

જો તું બીજા બધા સાથે બધું કરવાનું બંધ કરી દેતો અને પછી મેં પણ હા કહી દીધું અને હું સતત ને સતત દરરોજ તેની સાથે બધું કરવા લાગ્યો અને તેની સાથે મજા માં આવતો હોય અને પછી એક દિવસ એવો આવ્યો કે તે મને કહેવા લાગી કે સર હવે હું તમારે ત્યાં કામ કરવા માટે નહીં આવું અને પછી તે કામ કરવા માટે આવતી બંધ થઈ ગઈ અને પછી ફરીથી એક દિવસ આવી અને મેં તેની સાથે મજામાં કરી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *