મારે મારી ગર્લફ્રેન્ડ ની મારતી વખતે એકસાથે બે રાઉન્ડ લેવા હોય તો તેની માટે માટે શું કરવું જોઈએ?

GUJARAT

પ્રશ્ન. એવી કઈ વસ્તુ છે જે ખાઈને હું મારી ગર્લફ્રેન્ડ ને આગળ અને પાછળ ઠોકવા જાવ તો મને ત્રણેક કલાક સુધી શક્તિ મળે?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે એવી કઈ વસ્તુ છે જે ખાઈને તમે તમારી ગર્લફ્રેન્ડના આગળ અને પાછળથી ઠોકવા જાવ તો મેં ત્રણ કલાક સુધી મળે તો હું તમને જણાવવા માંગુ છુ રહી છે કે સામાન્ય રીતે કોઈપણ વસ્તુ હોય છે કે જે ખાઈને આગળ અને પાછળથી ઠોકી શકાય છે અને ત્રણ કલાક સુધી તેને મળે છે તો હું તમને જણાવવા માંગુ છું

સામાન્ય રીતે તો તમારે વિચારવાની જરૂર છે કોઈ પણ વસ્તુ જોઈએ છે અને તરત થાય ને તમે મેળવી શકતા નથી ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે ઇન્ટરનેટ ઉપર છે કે જેને કારણે હોય છે કે તમે આ સુપર ફૂડ ખાઈ લો છો તો તેને કારણે તમને ખુબ જ શકિત આવી જવાની છે ત્યાં હું તમને એવી બધું કરવાની શક્તિ આવવાની નથી

કારણ કે તે વસ્તુ જ્યારે લાંબા સમય સુધી લેવામાં આવતી હોય છે ત્યારબાદ તમને ફરક પડતો હોય છે ઘણા બધા લોકો એવું કહેતા હોય છે કે અમે તો કેપ્સુલ લઈએ છીએ અને કેપ્સુલ ના કારણે ઘણો ફાયદો થતો હોય છે પરંતુ એ પણ તમારે કરવાનું નથી કારણ કે જ્યારે તમે એવું કરો છો તેવા સમયની અંદર તમે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ શકો છો

અને આગળ જતાં તમને અનેક પ્રકારની પ્રોબ્લેમ આવી શકે છે પરંતુ ત્યારબાદ તમે કેપ્સુલ ઉપર આધારિત થઈ જાઓ છો તમે પોતાની રીતે નેચરલી કે કરી શકશો નહીં તો તમે વિચારી શકો છો કે તમને કેટલી બધી પ્રોબ્લેમ પડી શકે છે એટલે તમારે શક્તિ જોઈતી હોય તો તમે કસરત કરી શકો છો તેનાથી તમને શક્તિ મળશે.

પ્રશ્ન. મારે મારી ગર્લફ્રેન્ડ ની મારતી વખતે એકસાથે બે રાઉન્ડ લેવા હોય તો તેની માટે માટે શું કરવું જોઈએ?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ ની મારતા હોય ત્યારે તેવા સમયમાં એક સાથે બે રાઉન્ડ લેવા હોય તો તમે તેની માટે શું કરી શકો છો તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માગું છું કે ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જેવુ એવું ઇચ્છિ ને જતા હોય છે કે મારે બે થી ત્રણ કલાક સુધી બધું કરવું છે પરંતુ જે એક રાઉન્ડ રહેતો હોય છે તે એક રાઉન્ડ સુધી તમે બધું કરો છો

પરંતુ બીજો રાઉન્ડ જ્યારે લેવાનો હોય ત્યારે ત્રણ કલાક થતા ઓછા પરંતુ એક વખતની અંદર જો તમે વિચારો કે બધું કરી શકો તો તેવું હોતું નથી સામાન્ય રીતે સાયન્સની અંદર એવું કહેવામાં આવેલું છે કે કોઈપણ વ્યક્તિ છે તેને પાછું જો બધું કરવું હોય તો તમે નીકળી ગયું હોય તો 15 મિનિટ બાદ બધુ કરી શકે છે પરંતુ 15 મિનિટ સુધી શાંતિ રાખવાનું હોય છે

પરંતુ ઘણા બધા લોકો એવા આવે છે કે જે 15 મિનિટ બાદ પણ તેને ઉભું થતું નથી. એટલે તેમાં સમયમાં તેમને પ્રોબ્લેમ થતો હોય છે તો આવા સમય માત્ર ને માત્ર એટલું જ કહેવા માગું છું કે તમારે કસરત કરવી જોઈએ

સવારે મેડીટેશન કરવું જોઈએ યોગા કરવા જોઈએ જેના કારણે તમને બધી વસ્તુઓ મળી શકે અને બીજી વસ્તુ પણ છે કે તમારે સમય પણ સારો પસંદ કરવાનો છે તમે ખૂબ જ ટેસ્ટની અંદર છો તમારી ખૂબ જ કામ છે તો તેમાં તમે કઈ કરી શકશો નહિ તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *