મારે મારા પતિ સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધવો છે, પરંતુ તે થાકી જવાને કારણે વહેલા સૂઈ જાય છે, મારે શું કરવું જોઈએ?

GUJARAT

પ્રશ્ન: મારા લગ્નને 2 વર્ષ થયાં છે. મારા પતિ ખૂબ જ વ્યસ્ત છે જેના કારણે તેઓ ઘણીવાર રાત્રે થાકી જાય છે. થાકને કારણે તેઓ ખોરાક ખાધા પછી સીધા સૂઈ જાય છે.

હું સેક્સ કરવા માંગુ છું, પરંતુ તેમના થાકને કારણે અમે સેક્સ કરી શકતા નથી. મારા માટે આ સમસ્યા હલ કરવા માટે મારે શું કરવું જોઈએ?

જવાબ

સેક્સ એ જીવનની પ્રક્રિયા છે અને તેમાં કોઈ શંકા નથી કે સેક્સ પતિ-પત્ની વચ્ચેના પ્રેમને વધુ મજબૂત બનાવે છે. જો તમારા પતિ રાત્રે થાકીને વહેલા સૂઈ જાય છે, તો આમાં ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી.

સેક્સ કરવાનો સમય નથી. જ્યારે તમને સમય મળે ત્યારે તમારા પતિ સાથે સેક્સ માણો, જો કે તમારા પતિને સેક્સમાં રસ હોવો જોઈએ. આ માટે તમારે પહેલ કરવી પડશે.

તમે તેમને દિવસ દરમિયાન અથવા સવારે અથવા જ્યારે પણ તમને સમય મળે ત્યારે સેક્સ માટે ઉશ્કેરો છો. માત્ર રાત્રે આસપાસ જશો નહીં. આમ કરવાથી ધીરે-ધીરે તમે આ સમસ્યામાંથી બહાર આવી જશો અને પતિથી કોઈ ફરિયાદ નહીં રહે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *