મારે મારા બાજુવાળા ભાભી ને ઠોકવા છે પરંતુ તેઓ ખૂબ જાડા છે હું તેમણે સંતોષ આપી શકીશ?

nation

પ્રશ્ન. મારું નામ દિનેશ છે. અને હું ૨૩ વર્ષનો છું. મને મારી બાજુમાં રહેતી એક છોકરી સાથે કરવાની ખૂબ જ ઇરછા છે પરંતુ તે મને કોન્ડોમ વગર કરવાનું કહે છે. હું શું કરું?

જવાબ : ખુબ જ સરસ સવાલ પૂછ્યો છે આપે દિનેશ આની ઉપર તો હું ખૂબ જ સરસ જવાબ આપી શકું તેમ છું. તમે કહો છો તે રીતે કે તમારી બાજુમાં એક છોકરી રહે છે અને તમારે તેમની સાથે કરવું છે અને છોકરી પણ તમને હા પાડે છે પરંતુ એ એવું કહે છે કે કોન્ડમ વગર જ કરવું છે તો હું તો આ વાત ઉપર હસી કાઢું છું અથવા તો આ છોકરી જે છે મને ખૂબ જ અકૂદરતી લાગે છે

કારણ કે કોઈ પણ છોકરી કે જેના લગ્ન થયા હોતા નથી અને જે કુંવારી હોય છે તે આવું કોઈ દિવસ નથી કહેતી કે મારે કોન્ડમ પહેર્યા વગર કરવું છે તે હંમેશા એમ જ કહેતી હોય છે કે મારે તો તે પહેરીને જ કરવું છે જેથી તે પ્રોટેક્શન રહે બાકી તમે તે નથી પહેરતા તો તમને એડ્સ થવાનો પણ ભઇ રહે છે સાથે તમને છોકરો થવાનો પણ ભય રહે છે

આમાં સવાલ એટલો જ ઊભો થાય છે કે જો તમને છોકરો થઈ ગયો તો શું થશે બીજો પ્રશ્ન એ પણ ઊભો થાય છે કે ચલો કદાચ એવું કંઈ થતું નથી પરંતુ એ છોકરીને કંઈ રોગ હશે અને રોગ તમારામાં આવી ગયો તો તેના જવાબદાર કોણ હશે?

આ પ્રશ્ન આપણે જો ખૂબ જ જરૂરી છે ઘણા બધા યુવાનો એવા હોય છે કે આવા નાના નાના જવાબો અને છોકરીઓને એક્સક્યુઝ ઉપર ધ્યાન નથી આપતા અને તેઓ છોકરીઓ સાથે સંબંધ બાંધી લેતા હોય છે અને પછી આખી જિંદગી પસ્તાતા હોય છે.

પ્રશ્ન. મારે મારા બાજુવાળા ભાભી ને ઠોકવા છે પરંતુ તેઓ ખૂબ જાડા છે હું તેમણે સંતોષ આપી શકીશ?

જવાબ : તમે કહ્યું તે મુજબ કે તમારે તમારી બાજુવાળા ભાભીને ઠોકવા જ પરંતુ તેઓ ખૂબ જાડા છે તો તમે તેમને સંતોષ આપી શકશો કે નહીં આનો ખૂબ જ સરળ જવાબ છે કે તમે તમને સો ટકા સંતોષ આપી શકો.

કોનું શરીર વધારે મોટું છે તો તેનો મતલબ એ નથી કે તેમનું જે એ ભાગ છે તે પણ ઘણો મોટો હશે તમારે ખાલી જરૂર એને કાળજી રાખવાની એ રહેશે કે તેમનું વજન વધારે છે જેથી તમે ઘણી બધી પોઝિશન તેમની સાથે નહીં કરી શકો એટલે તેમાં તમારે દુઃખી થવાની કોઈ જરૂર નથી

બાકી હા તમે તેમને સો ટકા સંતોષ આપી શકશો પરંતુ એક વાત એ પણ હોઈ શકે આવા શરીરની અંદર જ્યારે તમે સંભોગ કરવા જાવ છો ત્યારે તેવા સમયમાં તમારું જલ્દી નીકળવાની સંભાવના રહે છે કારણ કે તેની અંદર ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે જેથી તમે ઓવર એક્સાઇટેડ થઈ જતા હો છો બસ આટલું ધ્યાન રાખો બાકી તમે સો ટકા સંતોષ આપી શકશો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *