મારાથી શારીરિક સંબંધ બાંધી શકાતો નથી કારણ કે મારી પત્ની હંમેશા બીજી બાબતોમાં ગૂંચવાયેલી હોય છે મારે શું કરવું જોઈએ?

GUJARAT

પ્રશ્ન. હું ૨૧ વર્ષની છું અને મને બધા છોકરાઓને જોઈને ખૂબ જ ઠોકવવાની ઇરછા થાય છે શું હું કોઈ સારા છોકરા પાસે ઠોકાવી શકું?

જવાબ : તમારી ઉંમર માત્ર 21 વર્ષની છે અને તમે કહો છો કે બધા છોકરાઓને જોઈને તમને ખૂબ જ ઠોક આવવાની ઈચ્છા થાય છે તો આ તો ખૂબ જ મોટો પ્રશ્ન આવી જાય છે કારણ કે દરેક છોકરી હોય છે કે જેને છોકરાઓ ગમતા હોય છે અને આકર્ષણ થતું હોય છે પરંતુ તમને તો સીધું ઠોકાવવા માટેનું મન થઈ જાય છે

તો આખુ બંધ મોટો એક પ્રશ્ન બનીને ઉભો રહી જાય છે પણ હવે તેની માટે અમે કંઈ વધારે તમને ચર્ચા કરવા માંગતા નથી પરંતુ તમે કહો છો કે સારો છોકરો તમને મળે છે તો તેની પાસે તમે કરી શકો કે નહીં તો તેમાં તમારો પૂરેપૂરો અંગત પ્રશ્ન છે તમને જો કોઈ છોકરો સારો લાગે છે તો તેને તમે મળી શકો છો તેને તમે વાત કરી શકો છો અને પછી ત્યારબાદ તમે બધી પોઝિશન ની અંદર તેની પાસે ચપાચપી પણ બોલાવડાવી શકો છો પરંતુ એકવાર તમારે ધ્યાન રાખવી પડશે કે જ્યારે તમે ઠોકાવા માટે જાઓ છો ત્યારે તમે તેને જરૂરથી કોન્ડમ આપજો જેના કારણે તેને પણ કંઈ ના થાય અને તમને પણ કોઈ મોટો રોગ ન થાય.

પ્રશ્ન. મારાથી શારીરિક સંબંધ બાંધી શકાતો નથી કારણ કે મારી પત્ની હંમેશા બીજી બાબતોમાં ગૂંચવાયેલી હોય છે મારે શું કરવું જોઈએ?

જવાબ : તમે કહો છો કે તમે શારીરિક સંબંધ બાંધી શકતા નથી કારણ કે તમારી પત્ની હંમેશા બીજી બાબતોમાં ગુંચવાયેલી હોય છે તો તમારે શું કરવું જોઈએ તો સૌપ્રથમ તો તમે વાત સાંભળો કે તમે જે કહો છો કે તમે શારીરિક સંબંધ બાંધી શકતા નથી તો પહેલી વાત તો છે કે હા જ્યારે કોઈ વાતાવરણ એવું થતું નથી કે જેની અંદર તમે સંબંધ બાંધી શકો ત્યારે તમે ચાહો છો ચર્ચા પણ સંબંધ બાંધી શકતા નથી

ઘણી બધી વખત મેં એવું જોયેલું છે કે એક બે દંપતિઓ ટ્રેનની અંદર બેઠા હોય છે પરંતુ ટ્રેનમાં મુસાફરી કે દરમિયાન તેમણે બધું કરવાની ઈચ્છા હોય છે પરંતુ તેઓ પ્રેમની અંદર કંઈક કરી શકતા નથી કારણ કે આજુબાજુમાં ઘણા બધા લોકો હોય છે તો કઈ કંસે આવું પણ જોવા મળતું હોય છે કે તમે કહો છો કે તમારી પત્ની બીજા કામોમાં ગુંચવાયેલી રહે છે તો તમારે તમારી પત્નીને સમજાવી જોઈએ તેને તમારે કહેવું જોઈએ કે જીવનનો એક સાર જે છે એ પણ ઠોકાવવું અને ઠોકવું છે તો તું મારી સાથે આવ મારી સાથે આ બધું કર અને જો તે નથી માનતી તો ત્યારબાદ તમે તેને સમજાવી શકો છો તમારી ગુસ્સો કરવાની કોઈ જરૂર નથી તમે તેમને સમજાવશો તો તે જરૂરથી માની જશે

અને ત્યારબાદ તમે તમારી પત્નીને સમજાવીને તેની સાથે સંબંધ બાંધી શકો છો તમે જે કહો છો કે તમારી પાસે શક્તિ નથી તો સામાન્ય રીતે તમે ઘણી બધી બજારની અંદર કેપ્સુલ ઉપલબ્ધ છે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને સરળતાથી તમે તમારું શારીરિક સંબંધ બાંધી શકો છો તમારે એવું બોલવાની જરૂર નથી કે તમે શારીરિક સંબંધો બાંધવા અસક્ષમ છો તમે સક્ષમ છો જ પરંતુ તમને એવું યોગ્ય વાતાવરણ હજુ સુધી મળ્યું નથી કે તમે શારીરિક સંબંધ બાંધી શકો જેથી તમને લાગે છે કે તમે સંબંધ બાંધી શકવા અસક્ષમ છો. પરંતુ એવું કંઈ નથી જે તમારે મનમાં ગાંઠ બાંધવી પડશે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *