મારા ઘરની કામવાળી ને બધું કરવાની ખૂબ ઈચ્છા હતી અને તે મને એક દિવસ મારા બેડરૂમમાં લઈ ગઈ અને મારી ઉપર કુડી કુડી ને મને ભારે મજા કરાવી.

about

મારું નામ હિતેશ છે મારી ઉંમર 35 વર્ષની છે અને હું એક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીમાં જોબ કરું છું ઘરથી દૂર રહીને હું કામ કરું છું તેથી મારા ઘરે એક કામવાળી કામ કરવા માટે આવે છે અને તે કામવાળી મારા ઘરે બધું કામ કરતી હોય છે કપડાં વાસણ કચરા પોતુ અને રસોઈ જેવા બધા કામ તે કરતી હોય છે તેથી તે ઘણો સમય મારા ઘરે હોય છે

અને પછી એક દિવસ એવું થયું કે મારી કામવાળી મને જોઈને બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થઈ ગઈ અને પછી તે મારી સાથે બધી વાતો કરવા લાગી અને મારી બાજુમાં બેસી ગઈ અને વાતો કરતાં કરતાં તેને મને બધું કહી દીધું કે મારી તમારી સાથે કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે પરંતુ હું તમને કઈ રીતે કહું જ્યારે તેને મને કહ્યું એટલે મેં તો તેને હા કહી દીધું

એટલે પછી તે મારો હાથ પકડીને મારા બેડરૂમ બદલાઈ ગઈ અને મારા બેડરૂમના અંદર લઈ ગઈ ને તેના દરવાજો બંધ કરી દીધો અને પછી તેને મારા કપડા કાઢ્યા અને મને મુખમૈથુન કરવા લાગે અને તે એટલું સરસ મુખમૈથુન કરતી હતી

તો મને ખૂબ જ મજા આવતી હતી પછી મેં મારા બેડ ઉપર સૂઈ ગયો અને તે મારી ઉપર બેસી ગઈ અને એવી રીતે બેસે કે જે મારો મોટો થઈ ચૂક્યું હતું તે સીધું તેની અંદર પહોંચી ગયું હતું અને પછી તે મારી ઉપર ઉડાકા મારવા લાગી અને જે તે મારી ઉપર કુડાકા મારતી હતી એટલે મને ખૂબ જ મજા આવતી હતી અને મેં તો તેને કહેતો હતો કે આજ સુધી મારી સાથે આવું કોઈએ કર્યું નથી

અને મને તારી સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવે છે અને પછી થોડા સમય સુધી પછી મેં તને નીચે સુવડાવી દીધી અને મેં તેના ઉપરના ભાગનો ચુસવા લાગ્યો અને પછી મેં તેને તેના બંને પગ પહોળા કરવા માટે જણાવો એટલે તેને તેના બંને પગ પહોળા કરવા લીધા અને પછી મેં તેનો જે નીચેનો ભાગ હતો તે જોઈએ તે એકદમ ક્લીન હતો તેથી મેં તેને પણ ચૂસવા લાગ્યો

અને તેના નીચેના ભાગને ચૂસતો હતો એટલે તેને ખૂબ જ મજા આવતી હતી પછી મેં તેના જે બંને પગ હતા તેની વચ્ચે બેસી ગયો અને પછી તેને મજા કરાવવાનો શરૂ કર્યું તેની અંદર જવા દીધુ અને 36 ડિગ્રી કરાવી તેનો મજા કરાવી

અને પછી મેં તેને કહ્યું કે મારે બીજી સ્ટાઇલ બતાવી શકે છે એટલે તેને તો ડોગી સ્ટાઇલમાં બેસી ગઈ અને પછી મેં તેને ઠોકી નાખી અને તે કહેતી હતી કે સાહેબ તમારી સાથે મને કરવાની ખૂબ જ મજા આવી ગઈ હવે મને તમે આગળથી જણાવજો કે તમારી ક્યારે રજાઓ રહેવાની છે એટલે હું મારી તૈયારી કોઈ મળ્યું નથી તેથી વધારે સમય માટે કરવા માટે તૈયાર થાવ છો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *