મારા ટીચર મને ઘરે આવીને મારું પેન્ટ ખોલવા કહે છે મને પણ તેમની સાથે સંબંધ બાંધવો છે પણ મને ડર લાગે છે હું શું કરું?

nation

પ્રશ્ન. મારા ટીચર મને ઘરે આવીને મારું પેન્ટ ખોલવા કહે છે મને પણ તેમની સાથે સંબંધ બાંધવો છે પણ મને ડર લાગે છે હું શું કરું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા ટીચર તમારા ઘરે આવી અને તમારું પેન્ટ ખોલવા લાગ્યા ને કહ્યું કે તેમને તમારી સાથે સંબંધ બાંધવો છે પણ તમને ડર લાગે છે તો તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે પહેલા તો એક વસ્તુ તમે સમજી લો કે કોઈ સ્ત્રી છે

એ તમારા ટીચર છે અને તમારી પાસે આવે છે તમને આવું કહે છે તો તમારે ગભરાવાની પહેલા તો કોઈ પણ પ્રકારની જરૂર નથી કારણ કે દરેક વ્યક્તિની પોતાની અંગત ઈચ્છા હોય છે અને જ્યારે તે અંગત ઈચ્છાઓ પૂર્ણ નથી થતી ત્યારે વ્યક્તિને ખબર નથી પડતી કે શું કરે છે પરંતુ હું તમને જણાવવા માગું છું કે તમે તેમની માટે એક જ શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિઓને તેમને લાગતું હશે

કે તમે તેમની માટે પરફેક્ટ છો તેના માટે તે તમારા ઘરે આવ્યા હશે અને તમારા પેન્ટ ખોલવા લાગ્યા હશે અને કહ્યું હશે કે તમારી સાથે સંબંધ બાંધવો છે સૌપ્રથમ વસ્તુ તો એ છે કે તેમને તમને જણાવ્યું છે કે મને વાંધો છે જેથી તમારે ડરવાની કોઈ જરૂર નથી. તમે તેમની સાથે સંબંધ બાંધી શકો છો પરંતુ તમે જ્યારે તેમની સાથે સંબંધ બાંધવા માટે જાવ છો ત્યારે પ્રોટેક્શન નો ઉપયોગ ફરજિયાત કરવું જેના કારણે તમને કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા ના થાય અને તમે આગળ જતા પણ સરસ સંબંધ બાંધી શકો.

પ્રશ્ન. મારા કાકી મારી સાથે એક વર્ષથી રિલેશન માં છે શું અમે બંને લગ્ન કરી શકીએ?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા કાકી સાથે તમારે એક વર્ષથી રિલેશનમાં છો તમે બંને લગ્ન કરી શકો કે કેમ તો હું તમને જણાવવા માગું છું કે ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે જે વ્યક્તિ હોય છે તે અંદર રિલેશનની અંદર આવી જતા હોય છે પરંતુ તમને ખ્યાલ નથી હોતો કે તેઓ કેટલું મોટું પાપ કરી રહ્યા છે અથવા તો તેઓ કેટલી મોટી કુદરત સામે પડકાર કરી રહ્યા છો

હવે હું તમને કહેવા માંગુ છું કે તમારા જે કાકા છે તેના પત્ની એટલે તે કાકી થાય અને તમારે કાકી થાય છે તેની સાથે તમે લગ્ન કરવા માંગો છો તેવા સમયની અંદર તમે તેમની સાથે લગ્ન કરી શકતા નથી તે હું મારું માનવું છે કારણ કે તમારા એ કાકા છે અને કાકા જે છે તેમની સાથે તમે આવો દગો ન કરી શકો અને તમે જો આવું કરો છો માત્ર તમારી નહીં

પરંતુ કુટુંબની ઈજ્જત પણ જતી રહેશે અને તમારો પરિવાર હશે તેની ઈજ્જત પણ જતી રહેશે એટલે જેના કારણે માત્ર ને માત્ર મારું તો એટલું જ કહેવું છે કે તમે તમારા કાકી સાથે રિલેશનમાં રહો તેનો વાંધો નથી ગુપ્ત રીતે તમે ગમે તે કરો પરંતુ તમે તેમની સાથે લગ્ન ન કરો તો વધારે સારું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *