મારા શરીરના છાતીના ઉભાર પર તેની નજર ટકેલી હતી ત્યારે મે પાલવ સરખો કરી લીધો, મોટી ઉમરના કાકા પણ સરખા નથી રહેતા

about

પ્રશ્ન. મારી ઉંમર ૩૨ વર્ષ છે. મારી બાજુમાં રહેતો ૨૨ વર્ષનો આર્યન મારી પાસે આવીને દરરોજ મને મજા અપાવે છે મને કોઈ વાંધો આવી શકે?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારી ઉંમર 32 વર્ષની છે અને તમારા બાજુમાં રહેતો બાવીસ વરસનો જે વ્યક્તિ છે તો તમને આવીને દરરોજ બધી મજા આપે છે તો તેની અંદર તમને કોઈ વાંધો આવી શકે કે કેમ તો તેની માટે હું તમને માત્ર એટલું માગું છું કે તેમાં તમને કોઈપણ પ્રકારનું વાંધો આવવાનું નથી અને તમને કંઈ પણ થવાનું નથી

કારણ કે તેના સમયની અંદર સામાન્ય રીતે તમારી ઉંમર વધારે છે અને તેની ઉંમર ઓછી છે જેના કારણે તમને વધારે મજા આવતી હશે અને તે વ્યક્તિ તમને વધારે મજા આપી શકતો હશે અને તમને પણ ઘણી બધી મજા આવતી હશે એટલે તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો પડવાનો નથી પરંતુ તમારી વિચારવા જેવી છે કે તેના મમ્મી અથવા તો તેના કોઈ વ્યક્તિને ખબર પડે છે

કે આ આવું કરે છે તો તેમાં સમયની અંદર તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે અને બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમે જે વસ્તુ કરો છો તે તમારા પતિને ખબર પડે છે તો તેવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી હેરાનગતિ થઈ શકે છે એટલે તમારે તે વસ્તુઓ જોવાની જરૂર છે અને ત્યારબાદ તમારે પગલા ઉઠાવવાની જરૂર છે અને ત્યારબાદ તમારે બધું કરવાની જરૂર છે

તમે તો વસ્તુ નથી કરતા તો એવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે એટલે તમારે તે વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે તમારે દરરોજ મજા આવતી હોય અને તમે મજા લો છો તો તે વાત સાચી કહેવાય પરંતુ તેના કારણે તમને ઘણી બધી સામાજિક સમસ્યા થઈ શકે છે તે તમારે જાણવું જોઈએ.

પ્રશ્ન. શું તેલ લગાવવાથી મારો નીચેનો ભાગ લાંબો થઈ શકે?

મિત્રો જો વાત કરવામાં આવે તો સામાન્ય રીતે ઘણા બધા લોકો હોય છે એવા આવું પૂછતા હોય છે કે શું તેલ લગાવવાથી તેઓના નીચેનો ભાગ જોવી છે તે લાંબો થઈ શકે કેમ છે તેની માટે હું તમને માત્ર એટલું જ કહેવા માગું છું કે તેના કારણે તમને ઘણું બધું કંઈ થવાનું નથી અને ઘણા બધા લોકો એવું વિચારતો હોય છે કે તેના કારણે ઘણી બધી સમસ્યાઓ જે છે

તે દૂર થઈ શકે છે અને તેના કારણે બધી વસ્તુ થઈ શકે છે પરંતુ તમે જેટલું વિચારો છો તેટલું તે સરળ હોતું નથી અને તેવી રીતે કઈ વસ્તુ થઈ શકતી નથી સામાન્ય રીતે તમારે એ વસ્તુ વિચારવાની જરૂર છે કે તમે તેલ લગાવો છો તેના કારણે તમારો ભાગ લાંબો નહીં થઈ શકે પરંતુ હશે તે વધી શકે છે અને તેના કારણે તમને વધારે મજા આવી શકે છે એટલે તમારે કદાચ લાંબે ગાળો થઈ શકતો હશે

પરંતુ તેની સિવાય વધારે કંઈ થઈ શકતું નથી એટલે તમારે તેની વિશે વિચારવાની કોઈ પણ પ્રકારે જરૂર નથી પરંતુ તમે જણાવી રહ્યા છો કે તેના કારણે શું તમારો ભાગ લાંબો થઈ શકે કે કેમ તો હા તમે એક વસ્તુ કરી શકો છો

સામાન્ય રીતે તમે તેલ થી જ્યારે તેનું માલિશ કરો છો અને દરરોજ તમે આ માલિશ કરશો તો આ સમયની અંદર ઘણા સમય બાદ તમને થોડો રીઝલ્ટ દેખાઈ શકે છે અને થોડું પરિણામ તમને મળી શકે છે પણ નથી રહેતો કે જેના કારણે તમે આ બધી વસ્તુ કરવા લાગુ કારણ કે તે વસ્તુ જે હોય છે તે માત્ર ને માત્ર ટેમ્પરરી રીઝલ્ટ માટે હોય છે પરંતુ દર વખતે એવું કરવું હોય તો તેની માટે ન થઈ શકે તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *