મારા સસરા રાત્રે મારા બેડ પર સુઈ ગયા અને રાત્રે મને નિવસ્ત્ર કરી શરીર સુખ માણ્યું.

nation

મારું નામ પાયલ છે હું 25 વર્ષની છું. હાલ મારા લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે મારા લગ્ન થયા તેને હજુ એક વર્ષ થયું છે એક વર્ષની અંદર અને મારા પતિ સાથે ખુબ મજા આવી છે

પરંતુ હવે મારા પતિ અચાનક બહાર રહેવા લાગ્યા છે અને તેઓ મારી સાથે સમય ગુજારતા નથી જેના કારણે મને ખૂબ જ સમસ્યાઓ થતી હોય છે પરંતુ હું કોઈને કહી શકતી નથી

પરંતુ એક વખત જ્યારે મારા રૂમની અંદર હતી અને હું એકલી એકલી અંગત ક્ષણો માણી રહી હતી તેવા સમયની અંદર મારા સસરા મને એક વખત જોઈ ગયા હતા અને ત્યારથી તો મારી ઉપર ખૂબ જ નજર રાખવા લાગ્યા છે

મને તો ખૂબ જ બીક લાગતી હતી પરંતુ ત્યારબાદ તમે પણ કહ્યું કે તેઓ પણ મારી સમસ્યાઓ સમજી શકતા હશે જેના કારણે તેઓ મને કંઈ કહ્યું પણ નહોતું પરંતુ એક વખત જ્યારે હું શાંતિથી સૂતી હતી

ત્યારે મારી પાસે આવે અને મારા સસરા મારી પાસે આવીને મારી બાજુમાં બેડ ઉપર સુઈ ગયા હતા ત્યારે પણ હું કંઈ બોલી નથી મને ખ્યાલ હતું કે મારે સસરા મારી બાજુમાં સુતા છે

પરંતુ હું શું કહી શકું તેવું વિચારીને મારા સસરા ને મેં કઈ કહ્યું નહીં અને મેં તમને મારી બાજુમાં સુવા દીધા પરંતુ એક વખત થઈ ગયું કે જ્યારે હું શાંતિથી સૂઈ હતી તેવા સમયની અંદર મારા સસરા મારી બાજુમાં સુતા અને સુતા સુતા તેઓએ મારા ધાબડાની અંદર હાથ નાખી દીધો અને જ્યારે ધાબડા ની અંદર હાથ નાખ્યો

સીધો આ તેમણે ભાગની ઉપર મૂક્યો અને ત્યારે મને પણ ખૂબ જ ઉતરના વધવા લાગી કારણ કે મારા સસરાનો હાથ ખૂબ જ ભારે હતો અને આવા ભારે હાથથી તો મને કરવાની ખૂબ જ મજા આવવાની હતી પરંતુ હું મારા સસરા ને કેવી રીતે કરી શકું પરંતુ હું થોડીક એટલે મારા સસરાને ખબર પડી એટલે તેમને તેમનો હાથ લઈ લીધો હતો

પરંતુ મને તો હવે ખૂબ જ મજા આવતી હતી જેમના કારણે મેં તરત સસરાજીનો હાથ પાછો મારી નીચેની જગ્યા ઉપર મૂકી દીધો અને મારા સસરાજીને ખબર પડી ગઈ કે મને પણ ખૂબ જ ઈચ્છા થઈ રહી છે

અને ત્યારબાદ મારા સસરાજી જ હતા તેને પણ મને મૂકી નહીં અને તેઓ તરત મારી માથે ચડી ગયા અને મને કહ્યું કે બહુ તમે તો ખૂબ જ જોરદાર છો ને આજે હું તમને નહીં મૂકું અને મેં પણ મારા સસરાને કહી દીધું કે મારે તો તમારી પાસે બધું કરાવવું છે તમે આવી જાઓ મને તો ખૂબ જ મજા આવશે અને કરવાની મારા સસરા સાથે ખૂબ જ મજા કરી

જે શરીર સુખ મારા પછી મને એક વર્ષની અંદર નહોતા આપી શક્યા તેની કરતા પણ વધારે જોરદાર રીતે શરીર સુખ મને મારા સસરાએ આપ્યું હતું અને હવે મને એવું લાગે છે કે મારે સસરા સાથે મારે બધું કરવું પડશે અને હવે તો દરરોજ મારા સસરા મારી પાસે આવે છે રાત્રે સવારે અને સાંજે અને ત્રણેય ટાઈમ મારી સાથે મજા કરે છે અને હું પણ તેમને ખૂબ જ મજા અપાવું છું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *