મારા સસરા ને મે મારા બેડરૂમમાં બોલાવ્યા અને તેમને માત્ર અડધી કલાક ની અંદર હંફાવી નાખ્યા..

nation

મારું નામ વિનીતા છે મારી ઉંમર 30 વર્ષની છે મારા લગ્નના આઠ વર્ષ થઈ ચૂકે છે મારા લગ્નને પહેલા આઠ વર્ષ થયા પરંતુ મને મારા પતિ સાથે મજા આવતી નથી

કારણ કે મારા પતિ મને સંતોષ આપી શકતા નથી તેઓ સાથે બધું કરવા માંગતા હોય છે તેઓ મારી પાસે આવે છે તેમાં ખૂબ જ જોશ ભરેલો છે પરંતુ તેઓ જેવો મારી અંદર બધું કરે છે

એટલે તરત જ નીકળી જાય છે અને તેઓનું શિગ્રપતન થવાને કારણે મને ખૂબ જ મજા આવતી નથી અને આ હાલના સમયમાં તો હું મારા હાથ વડે બધું મરવું ગુજારો કરું છું મને એવું લાગે છે કે મારા પતિ મને સંતોષ નહીં આપી શકે તેઓની મેં દવા પણ ઘણી બધી કરાવી

પરંતુ અમને કંઈ કરી શકતા નથી જેના કારણે વિચાર્યું છે હવે કોઈ બીજા પુરુષની મદદ લઈશ પરંતુ મને થયું કે કોઈ બીજા પુરુષની મદદ લેવી તેના કરતાં ઘરની અંદર જો કોઈ પુરુષ મને સારો મળી જતો હોય તો પછી મારે શું કરવું જોઈએ એક વખત થયું કે હું મારા સસરાને ચા પગે તેને મારે સસરા ટીવીની અંદર ખૂબ જ ખરાબ છે

વિડીયો આવે તે જોઈ રહ્યા હતા અને ટીવીની અંદર તે બધું ચાલી રહ્યું હતું અમારા ઘરની અંદર આ વસ્તુ નથી પરંતુ અમારા સસરા જોઈ રહ્યા હતા સસરા ને જોતા વેત મિત્ર તથા સસરા ને પૂછી લીધું કે સસરા તમારી તો હવે ઉંમર થઈ ગઈ છે છતાં પણ તમે આવું જોવો છો એટલે મને માત્રને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે વહુ બેટા તમને લાગે છે કે મારી ઉંમર થઈ ચૂકી છે

પરંતુ એક વખત મને એવું હોય તો તમે ટ્રાય કરી લો. તમને ખબર પડી જશે કે તમને આમ ફાવવામાં મને ખબર મજા આવી જશે તેવું મને સસરા કહ્યું તેવો તો મજાક માં કરી રહ્યા હતા પરંતુ પછી તો શું હતું

મેં તો તે બધું સિરિયસલી લીધો હતો કારણ કે મને તો ખૂબ જ મજા આવવાની હતી અને પછી તો મારે સસરા ને મેં બેડરૂમની અંદર બોલાવ્યા અને કહ્યું કે સસરાજી મારે તમારી સાથે બધું કરવું છે અને તેઓ પણ માની ગયા અને તેઓ માત્ર ને માત્ર મને સાથે બધું કરું છું પરંતુ આ વાત ખાનગી રહેવી જોઈને ખાનગી રહેવાના

કારણે અમે બધું કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા અને તરત જ પછી એકાદ કલાક બાદ તમારે ખૂબ જ આવવાની હતી તેઓ એક ગોળી પી લીધી જેના કારણે તેઓનો પાવર વધી જાય અને પછી તેવા મારી સાથે બધું કરવાનું ચાલુ કર્યું

તેઓએ સતત એકાદ કલાક સુધી મારી સાથે વધુ કર્યો પરંતુ એકાદ કલાકની વાત તેઓ પણ સાંભળી ગયા અને તેઓએ કહ્યું કે બહુ બેટા તમે તો ખૂબ જ સરસ તમારી સાથે હું વધારે કંઈ નહીં કરી શકું પરંતુ મને તમારી સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવે અને મેં પણ સસરા સાથે બધું કરીને ખૂબ જ મજા માણી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *