મારા સસરા સાથે મે બે રાઉન્ડ લીધા અને હું થાકી અને ત્યારબાદ મારા સસરા ઊભા થયા અને તેમણે મને પાછળથી પકડીને…

nation

મારું નામ માનસી છે હું 27 વર્ષની છું મારા લગ્નને ત્રણ વર્ષ થયા છે પરંતુ મારા પતિ ખૂબ જ બહાર રહેતા હોય છે અને મારા પતિ બહાર રહે છે જેના કારણે મને ખૂબ જ કંટાળો આવતો જ મારી ઉંમર તો હજુ નાનું છે પરંતુ મારા પતિ બહાર રહેતા હોય છે

જેના કારણે મને તેઓ સંબંધ બાંધવા માટે તૈયાર રહેતા નથી અને મારી સાથે કોઈ સંબંધ માનતું નથી અને જ્યારે મારી સાથે કોઈ સંબંધ નથી બાંધતો તેવા સમયની અંદર મને ખૂબ જ દુઃખ થતું હોય છે

અને દુઃખની અંદર કોઈ પણ પુરુષ સાથે સંબંધ માંથી દેતી ઓછું અમારું પહેલેથી જ એક પ્રકારે ટેવ પડી ગયેલી છે જેના કારણે બહાર બધા પુરુષો સાથે સંબંધ માનતી હતી પરંતુ ત્યારબાદ મેં ઘરની અંદર બધું કરવાનું ચાલુ કરી દીધું કારણ કે બહારની અંદર જો હું સંબંધમાં તું જો તેવા સમયની અંદર કદાચ મારા પતિને ખબર પડી જાય

તો તેવા સમયમાં મને ખૂબ જ હેરાનગતિ થઈ શકે છે જેના કારણે હું પછી ઘરની અંદર જ આવું બધું કરવાનું ચાલુ કરી દેતી મારા જે સસરા હતા તેઓ એક વખત હું જ્યારે ખાવાનું આપવા ગયેલી હતી તેવા સમયની અંદર તેઓ પોતાના મોબાઈલની અંદર વિડીયો જોઈ રહ્યા હતા અને આ વિડીયો જોઈને મને પણ ખૂબ જ મજા આવી ગઈ હતી

કારણ કે તેઓ ખરાબ વિડિયો જોઈ રહ્યા હતા અને મને ખરાબ વિડિયો જોવાનો ખૂબ જ શોખ હતો તેઓને પાછો હું જીવી ગઈ એટલે મારા તે બંધ કરી દીધું અને તેઓએ બંધ કર્યું એટલે મેં કહ્યું કે આ તમે શું કરી રહ્યા હતા ત્યારે તેઓ જવાબ ના આપ્યો જેના કારણે મને લાગતું હતું કે મારા સસરાને ખૂબ જ ઈચ્છા છે બધું કરવાની

પરંતુ હું મારી સાથે બધું કરશે કે નહીં તે મને વિચાર આવતી હતી પરંતુ હવે એવું થયું કે મારે તમને પૂછવાનું હતું એટલે મારે સસરા ને જ્યારે હું ખાવાનું પગે પૂછ્યું હતું પરંતુ આજે સાંજના સમયે જ્યારે અમારા ઘરે કોઈ નથી

ત્યારે હું તેમની પાસે જઈને મેં તરત જ તેમને પૂછી લેજો કે તમારે શું મારી સાથે બધું કરવું છે અને મારે સસરા એ પણ કહ્યું કે હા અગરનું ઘરની અંદર રહે તો મને કોઈ વાંધો નથી હું તારી સાથે બધું કરી શકું છું કારણ કે તમારો છોકરો પણ બહાર તો હશે અને તને પણ ખુશ રાખી શકે જેના કારણે પછી અમે બંને નક્કી કર્યું અને

અમે બંને અમારી મરજીથી બધું કરવાનું ચાલુ કરી દે તો મારી સાથે હું પહેલી વખત કરવા ગઈ હતી ત્યારે તેઓ પોતાની રૂમની અંદર બેઠેલા હતા અને જ્યારે રૂમની અંદર તેઓ બેઠેલા હતા જેવું અંદર ગયું એટલે તેઓએ દરવાજો બંધ કરી દીધું અને તેઓ પોતાના કપડા કાઢી નાખે જ્યારે અમે પેલી વખત તેમનો જોયો તો ખૂબ જ મોટો હતો અને મને તો લાગતો હતો કે ખૂબ જ મજા આવશે તમને મને બે કલાક સુધી બધું કરવા અને મને ખૂબ જ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *